Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>Sem1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy

Treści kształcenia

- Seminarium w zakresie indywidualnych prac dyplomowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Literatura własciwa dla tematyki pracy dyplomowej - dla każdego studenta - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Umiejętność korzystania z literatury fachowejseminariumobserwacja wykonawstwa
Umiejętność redagowania tekstów technicznychseminariumobserwacja wykonawstwa
Umiejętność redagowania pracy magisterskiejseminariumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umiejętność korzystania z literatury fachowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również poprawnie dobiera literaturę fachowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również starannie i obszernie dobiera literaturę fachową
Umiejętność redagowania tekstów technicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również starannie redaguje teksty technicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo starannie redaguje teksty techniczne
Umiejętność redagowania pracy magisterskiejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również poprawnie redaguje pracę dyplomowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również poprawnie i terminowo redaguje pracę dyplomową

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)