Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-03:30 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>WM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w przemyśle. Przykładowo: metody nawęglania kół przekładni lotniczych, metody odlewania precyzyjnego itp.

Treści kształcenia

- Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu rozwiązywania układów równań, różniczkowania i całkowania.

- Nawęglanie kół zębatych - matematyczne metody oraz optymalizacja procesu LPC

- Matematyczne rozwiązanie problemu dyfuzji reakcyjnej w układach potrójnych.

- Matematyczne rozwiązanie problemu dyfuzji w polu elektrycznym

- Zapisanie programu komputerowego - dla procesu dyfuzji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. M. Gusak - Diffusion-controlled Solid State Reactions - Wiley-VCH. - 2010

Prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu Inżynierii Materiałowej - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada wiedzę na temat metod wytwarzania elementów konstrukcyjnych w przemyśle.wykładobserwacja wykonawstwa
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowychwykładobserwacja wykonawstwa
Zna wybrane metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do projektowania materiałówwykładobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada wiedzę na temat metod wytwarzania elementów konstrukcyjnych w przemyśle.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również poprawnie dobiera literaturę fachowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również starannie i obszernie dobiera literaturę fachową
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również poprawnie dobiera literaturę fachowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również starannie i obszernie dobiera literaturę fachową
Zna wybrane metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do projektowania materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również poprawnie dobiera literaturę fachowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również starannie i obszernie dobiera literaturę fachową

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kubiak, Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Krzysztof Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.