Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka cz. 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka cz. 2/2
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zakres wybranych treści umożliwia studiowanie podstawowych dziedzin inżynierskich takich jak mechanika techniczna, elektrotechnika, termodynamika itp.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do starej teorii kwantów, postulaty mechanik kwantowej. Równanie Schrodingera i jego zastosowania. Elemeny atomistyki.

- Promieniowanie rentgenowskie, nomenklatura stanów atomowych obserwowanych w widmach rentgenowskich.

- Fenomenologiczny opis promieniowania jądrowego. Prawo rozpadu naturalnego.Elementy fizyki reaktorów jądrowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. M. Massalscy - Fizyka dla inżynierów - WNT Warszawa. - 1990

J. Orear - Fizyka - WNT Warszawa. - 1990

R. Eisberg, R. Resnick - Fizyka kwantowa - PWN Warszawa. - 1983

H. Haken H. C. Wolf - Atomy i kwanty - PWN Warszawa . - 1997

E. Skrzypczak, Z. Szeflinski - Wstęp do Fizyki Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych - PWN Warszawa. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. szuszkiewicz, K. Wódkiewicz - Zadania i problemy z fizyki - PWN Warszawa. - 1997

I. E. Irodow, I.W. Sawieljew, O. I. Zamsza - Zbiór zadań z fizyki - PWN Warszawa. - 1976

K. Krop, K. Chłędowska - Fizyka-I Pracownia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2007

H. Szydłowski - Pracownia Fizyczna - PWN Warszawa. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

R. Feynmman, R. Leighton, M. Sands - Wykłady Feynmana z Fizyki - PWN Warszawa . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie fundamentalne przesłanki natury doświadczalnej, które doprowadziły do powstania mechaniki kwantowej. Rozumie podstawowe aksjomaty mechaniki kwantowej. Kojarzy opis kwantowo-mechaniczny dla prostych modeli jak: stodnia potencjału lub atom wodoru. Zna nomenklaturę termów atomowych wykładegzamin cz. pisemna
Rozumie mechanizm generacji promieniowania rentgenowskiego dla widma ciągłego oraz charakterystycznego. Zna symbolikę związaną z atomistyką zagadnień renthenowskich.wykładegzamin cz. pisemna
Zna mechanizm rozpadu substancji promieniotwórczych, rozumie prawo rozpadu naturalnego. Kojarzy elementy fizyki reaktorów.wykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie fundamentalne przesłanki natury doświadczalnej, które doprowadziły do powstania mechaniki kwantowej. Rozumie podstawowe aksjomaty mechaniki kwantowej. Kojarzy opis kwantowo-mechaniczny dla prostych modeli jak: stodnia potencjału lub atom wodoru. Zna nomenklaturę termów atomowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje pewne sprawności w posługiwaniu sie aparatem matematycznym stosowanym w fizyce kwantowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również kojarzy możliwości zastosowań wyników mechaniki kwantowej w fizyce metali.
Rozumie mechanizm generacji promieniowania rentgenowskiego dla widma ciągłego oraz charakterystycznego. Zna symbolikę związaną z atomistyką zagadnień renthenowskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posługuje się symboliką Paschena w zastosowaniu do zagadnień rentgenowskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również kojarzy możliwości zastosowań promieniowania rentgenowskiego w badaniach strukturalnych
Zna mechanizm rozpadu substancji promieniotwórczych, rozumie prawo rozpadu naturalnego. Kojarzy elementy fizyki reaktorów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również kojarzy właściwości promieniotwórcze substancji z zagrożeniami o charakterze środowiskowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna wybrane zastosowania fizyki jądrowj w energetyce oraz w niektórych dziedzinach badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-27 - 2014-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Domin
Prowadzący grup: Jan Domin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-28 - 2015-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.