Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>NaOMa2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot stanowi kontynuację wprowadzenie do przedmiotów specjalistycznych, kończy się egzaminem. W ramach zajęć dydaktycznych omawiana jest budowa układów fazowych dwuskładnikowych, jej wpływ na mikrostrukturę i właściwości stopów metali, mechanizmy procesów dyfuzji w czystych metalach i ich stopach, przemian fazowych i ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości stopów metali

Treści kształcenia

- Omówienie budowy fazowej stopów metali.

- Omówienie podstawowych metod prowadzenia badań metalograficznych stopów metali.

- Termodynamika fazy skondensowanej.

- Omówienie budowy wykresów równowagi fazowej stopów metali.

- Omówienie mechanizmów dyfuzji w fazie skondensowanej.

- Omówienie przemian fazowych w stanie stałych w stopach metali

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Blicharski M - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa . - 2003

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J. Cyunczyk A.: - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Mrowec S., Weber T. - Korozja gazowa metali - Wydawnictwo Śląsk, Katowice. - 1975

Kaczyński J., Prowans S. - Podstawy teoretyczne metaloznawstwa - Wydawnictwo Śląsk, Katowice. - 1972

Staub F. (red.) - Metaloznawstwo - Wydawnictwo Śląsk, Katowice. - 1979

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów . - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Ashby M., Jones D. - Materiały inżynierskie (t1 i t2) - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa. - 1996

Literatura uzupełniająca

Dobrzański L.: - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Metaloznawstwo - WNT, Warszawa . - 2007

Blicharski M - Inżynieria materiałowa - WNT, Warszawa . - 2004

Hetmańczyk M. - Podstawy nauki o materiałach - Wyd. Pol. Śląskiej, Katowice . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna budowę fazową stopów z dwuskładnikowych układów równowagi i jej wpływ na mikrostrukturę i właściwości metali i stopów.wykład, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna
Zna mechanizmy procesów dyfuzji w stanie stałym, prawa Ficka, umie wykonywać podstawowe obliczenia w oparciu o rozwiązania I i II prawa Ficka.wykład, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna
Znajomość mechanizmów przemian fazowych w stanie stałym w układzie Fe-Fe3C i stopach metali nieżelaznychlaboratorium, wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość budowy fazowej stopów z dwu i trójskładnikowych układów równowagi i jej wpływ na mikrostrukturę i właściwości metali i stopów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie wpływ budowy fazowej stopów na ich mikrostrukturę oraz właściwościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi prognozować mikrostrukturę i właściwości stopu w oparciu o układy równowagi faz
Znajomość mechanizmów procesów dyfuzji, praw Ficka, rozwiązań równań różniczkowych dla określonych warunków brzegowo-początkowych, umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń w oparciu o rozwiązania I i II prawa Ficka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wykonuje obliczenia w oparciu o prawa Ficka i interpretuje uzyskane wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dobrać parametry prowadzenia procesu dyfuzji dla uzyskania zadanej wartości stężenia składnika dyfundującego
Znajomość procesu utleniania metali w podwyższonej temperaturze, umiejętność prowadzenia podstawowych obliczeń w oparciu o równania kinetyczne procesu utleniania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie mechanizm procesu utleniania metali, potrafi dokonać interpretacji krzywych kinetycznych utlenianianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi ustalić najwolniejszy etap procesu utleniania i wyznaczyć wartość energii aktywacji procesu utleniania i zinterpretować uzyskaną wartość.
Znajomość mechanizmów przemian fazowych w stanie stałym w układzie Fe-Fe3C i stopach metali nieżelaznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie zależność pomiędzy przemianami fazowymi w stanie stałym a mikrostrukturą i właściwościami materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaproponować przebieg procesu pozwalającego osiągnąć zakładaną mikrostrukturę i właściwości materiału.
Znajomość właściwości cieplnych i optycznych materiałów, metod określania tych właściwościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie wpływ budowy ciał stałych na ich właściwości cieplne i optyczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna metody badań właściwości cieplnych i potrafi je zastosować do analizy przemian fazowych w stanie stałym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.