Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczenia inżynierskie i statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>OIiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obliczenia inżynierskie i statystyczne
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Metody numeryczne umożliwiają tworzenie algorytmów i programów do wykonywania obliczeń matematycznych, w tym m.in. obliczeń zagadnień inżynierskich i analiz statystycznych z użyciem techniki komputerowej. Przedstawiane w ramach modułu informacje znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie nauk inżynierskich, m.in. w inżynierii mechanicznej, technologii wytwarzania, inżynierii materiałowej, itp.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Środowiska programistyczne do obliczeń numerycznych. Podstawy programowania zagadnień numerycznych.

- Wprowadzenie do metod numerycznych algebry liniowej. Podstawowe operacje macierzowe. Zasadnicze informacje dot. rozwiązywania układów równań liniowych i uwarunkowania zadań obliczeniowych. Wybrane iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych.

- Interpolacja funkcji. Pojęcia podstawowe. Interpolacja wielomianowa. Interpolacja Lagrange’a. Idea interpolacji z zastosowaniem funkcji sklejanych.

- Podstawy statystycznej analizy danych - główne pojęcia i charakterystyki. Wprowadzenie do analizy regresji. Metoda najmniejszych kwadratów. Aproksymacja liniowa funkcji jednej zmiennej.

- Obliczanie pierwiastków algebraicznych równań nieliniowych. Metody: przeszukiwania, połowienia kroku, siecznych, stycznych Newtona-Raphsona.

- Obliczanie całki oznaczonej. Metoda prostokątów. Metoda trapezów. Metoda Simpsona.

- Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych 1. rzędu.

- Programy analizy i wstępnego przetwarzania danych. Programy odczytu i przetwarzania danych pomiarowych zapisanych w plikach tekstowych.

- Tworzenie programów odpowiedzialnych za analizę powtarzalności i odtwarzalności systemów pomiarowych.

- Utworzenie programu i wykonanie obliczeń dotyczących interpolacji danych pomiarowych z użyciem wybranych metod.

- Utworzenie programu i wykonanie obliczeń głównych parametrów dotyczących statystycznej analizy danych.

- Utworzenie programu i wykonanie obliczeń dotyczących regresji modelu liniowego.

- Utworzenie programu i wykonanie obliczeń dotyczących regresji modelu potęgowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dahlquist G., Björck A. - Metody numeryczne. - PWN, Warszawa. - 1983

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. - Metody numeryczne - WNT, Warszawa. - 2009

Ralston A. - Wstęp do analizy numerycznej - PWN, Warszawa. - 1983

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Baron B. - Metody numeryczne w Turbo Pascalu - Helion, Gliwice. - 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

Rychlicki W. - Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien - Helion, Gliwice. - 2011

Literatura uzupełniająca

Jankowscy J., M. - Przegląd metod i algorytmów numerycznych, 1 - WNT, Warszawa. - 1981

Jankowscy J., M., Dryja M. - Przegląd metod i algorytmów numerycznych, 2 - WNT, Warszawa. - 1982

Kiełbasiński A., Schwetlick H. - Numeryczna algebra liniowa - WNT, Warszawa. - 1992

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę w zakresie środowisk programowania zagadnień numerycznych, zasad programowania obliczeń numerycznych oraz wybranych metod numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych.wykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wybranych metod interpolacji danych. Zna główne pojęcia i charakterystyki statystycznej analizy danych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy regresji, metody najmniejszych kwadratów i aproksymacji liniowej funkcji jednej zmiennej.wykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod rozwiązywania równań nieliniowych, obliczania całki oznaczonej i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych 1. rzędu.wykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zasad programowania obliczeń numerycznych oraz likwidacji błędów syntaktycznych i wykonania programów.laboratoriumobserwacja wykonawstwa zadań obliczeniowych
Potrafi tworzyć uproszczone programy realizujące obliczenia numeryczne w zakresie wybranych najważniejszych algorytmów poznanych w trakcie zajęć.laboratoriumobserwacja wykonawstwa zadań obliczeniowych
Potrafi zastosować najważniejsze, poznane w trakcie zajęć, sposoby testowania wykonanych programów obliczeń numerycznych w zakresie poznanych algorytmów.laboratoriumobserwacja wykonawstwa zadań obliczeniowych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę w zakresie środowisk programowania zagadnień numerycznych, zasad programowania obliczeń numerycznych oraz wybranych metod numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wybranych metod interpolacji danych. Zna główne pojęcia i charakterystyki statystycznej analizy danych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy regresji, metody najmniejszych kwadratów i aproksymacji liniowej funkcji jednej zmiennej.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod rozwiązywania równań nieliniowych, obliczania całki oznaczonej i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych 1. rzędu.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zasad programowania obliczeń numerycznych oraz likwidacji błędów syntaktycznych i wykonania programów.
Potrafi tworzyć uproszczone programy realizujące obliczenia numeryczne w zakresie wybranych najważniejszych algorytmów poznanych w trakcie zajęć.
Potrafi zastosować najważniejsze, poznane w trakcie zajęć, sposoby testowania wykonanych programów obliczeń numerycznych w zakresie poznanych algorytmów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec, Marek Magdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec, Marek Magdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec, Marek Magdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec, Marek Magdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)