Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do inżynierii materiałowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>WdoIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do inżynierii materiałowej
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: znaczenia materiałów inżynierskich w rozwoju cywilizacji, podstaw ich doboru oraz metod wytwarzania i przetwarzania, ogólnej charakteryzacji właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz metod ich badania.

Treści kształcenia

- Ogólny przegląd głównych grup materiałów inżynierskich – materiały metaliczne i ceramiczne, polimery, kompozyty

- Znaczenie materiałów inżynierskich w rozwoju cywilizacji – historyczny rozwój materiałów inżynierskich, współczesne zastosowania materiałów inżynierskich, prognoza rozwoju materiałów inżynierskich

- Podstawowe zasady doboru materiałów inżynierskich

- Podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich

- Budowa materiałów inżynierskich

- Podstawy krystalografii, struktura, budowa idealna i rzeczywista

- Podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne materiałów inżynierskich

- Metody badania materiałów inżynierskich

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie I. Właściwości i zastosowania - WNT, Warszawa. - 1995

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie II. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów - WNT, Warszawa. - 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2003

Grabski W., Kozubowski J. - Istota inżynierii materiałowej – geneza, istota, perspektywy - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

Ashby M., Shercliff H., Cebon D. - Inżynieria materiałowa, tom 1 i 2 - Galaktyka, Łódź. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada umiejętność określania i rozpoznawania głównych grup materiałów inżynierskich, zna podstawowe zagadnienia z zakresu struktury materiałów inżynierskich i metody oceny podstawowych właściwości materiałów inżynierskich decydujących o ich zastosowaniuwykładsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada umiejętność określania i rozpoznawania głównych grup materiałów inżynierskich, zna podstawowe zagadnienia z zakresu struktury materiałów inżynierskich i metody oceny podstawowych właściwości materiałów inżynierskich decydujących o ich zastosowaniunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe zasady i kryteria doboru materiałów inżynierskich do zastosowań przemysłowych, umie powiązać podstawowe właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich i ich strukturą, potrafi omówić i sklasyfikować metody oceny podstawowych właściwości użytkowych materiałów inżynierskich nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić zastosowanie głównych grup materiałów inżynierskich, orientuje się w aktualnych trendach rozwojowych w inżynierii materiałowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-26 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.