Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/AB-DI/14>PKM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-płatowce st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł podstawy konstrukcji maszyn należy do modułów technicznych. Ma on za zadanie ukazanie praktycznego zastosowania zdobytej dotychczas przez studentów wiedzy i umiejętności oraz integrowanie jej do rozwiązywania praktycznych problemów z budowy i projektowania elementów maszyn. Zdobyta wiedza i kompetencje będą w przyszłości wykorzystywane przez studentów w ramach realizacji dyplomowych na specjalnościach. Moduł składa się z części wykładowej i projektowej, na których to zajęciach studenci aplikują zdobytą wiedzę teoretyczną, rozwijając swoje umiejętności.

Treści kształcenia

- Przekładnie zębate walcowe

- Przekładnie zębate stożkowe

- Przekładnie cięgnowe

- Przekładnie falowe

- Przekładnie ślimakowe

- Przykłady obliczeń przekładni mechanicznych

- Komputerowe wspomaganie projektowania przekładni mechanicznych

- Projekt 1: Dwustopniowa przekładnia zębata

- Projekt 2: Sprzęgło mechaniczne

- Uzupełnienie dokumentacji studenta

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn, Napędy - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2003

Ochęduszko K. - Koła zębate. Konstrukcja - WNT. - 2012

Osiński Z. - Sprzęgła - WNT. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kurmaz W.L., Kurmaz L.O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politerchniki Świętokszyskiej, Kielce. - 2011

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Rejman E. - Projektowanie z podstaw konstrukcji maszyn - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Literatura uzupełniająca

Miller L.: - Przekładnie zębate. Projektowanie - WNT. - 1996

Publikacje naukowe

M. Batsch - Rapid Prototyping and Tooth Contact Analysis of Eccentric Cycloid Gear Mesh - . - 2019

M. Batsch - Sposób modyfikowania linii zębów koła zębatego - . - 2019

M. Batsch; W. Kamycki; S. Noga - Obliczeniowa weryfikacja segmentowego modelu zależności między współczynnikami khβ oraz kfβ dla kół walcowych o zębach prostych - . - 2019

M. Batsch - Zazębienie wklęsło-wypukłe przekładni zębatych - . - 2018

M. Batsch; A. Marciniec; M. Płocica - Warunki szlifowania kół stożkowych wysokich dokładności - . - 2018

M. Batsch; G. Krolczyk; S. Legutko; T. Markowski - Measurement and mathematical model of convexo-concave Novikov gear mesh - . - 2018

M. Batsch; T. Markowski; M. Zubrzycki - Matematyczny model wewnętrznego zazębienia palcowego - . - 2017

M. Batsch - Comparative fatigue testing of gears with involute and convexo-concave teeth profiles - . - 2016

M. Batsch - Nośność powierzchniowa przekładni zębatych o kołowo-łukowym zarysie zębów typu Nowikowa. - . - 2016

M. Batsch; T. Markowski - Matematyczny model obróbki kształtowej uzębień o kołowo-łukowym zarysie zębów typu Nowikowa - . - 2016

M. Batsch - Matematyczny model wklęsło-wypukłego zazębienia typu Nowikowa - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. - 2015

M. Batsch - Modelowanie frezów krążkowych do obróbki wklęsło-wypukłych uzębień typu Nowikowa - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

M. Batsch - Sposób modyfikowania linii zębów koła zębatego - . - 2015

M. Batsch - The method of axes distance error compensation in convexo-concave Novikow gears - KOMITET BUDOWY MASZYN PAN. - 2015

M. Batsch - Zazębienie wklęsło-wypukłe przekładni zębatych - . - 2015

M. Batsch; T. Markowski - Pomiar grubości zębów przekładni o wklęsło-wypukłym zarysie zębów typu Nowikowa - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

M. Batsch; T. Markowski - Tooth contact analysis of Novikov convexo-concave gears - KOMITET BUDOWY MASZYN PAN. - 2015

M. Batsch; T. Markowski - Wpływ parametrów przekłądni zębatych o kołowo-łukowym zarysie typu Nowikowa na ślad styku - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. - 2015

M. Batsch; W. Homik; T. Markowski - Cylindrical gears with increased contact area - proposal of apllication in watercrafts power transmission systems - TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę związaną z technikami konstruowania i projektowaniawykład,projektyegzamin pisemny, konstruowanie
Potrafi opracować projekt prostego urządzenia, obejmujący konstrukcję, specyfikację materiałową z wykorzystaniem normdyskusja dydaktyczna, projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, prezentacja projektu
Potrafi przeanalizować projektowane urządzenie pod kątem analizy kinematycznej, siłowej oraz wytrzymałościowejprojekt indywidualny, anliza obciążeń (wykresy momentów i sił), analiza naprężeń, opracowanie dokumentacji 2D lub 3Dsprawozdanie z projektu, dokumentacja konstrukcyjna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student ma wiedzę z zakresu stosowania rysunku technicznego maszynowego, sposobu wymiarowania i opisu profili lotniczych oraz wykorzystania systemów 3Dnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi swobodnie operować techniką rysunkową i przedstawiać swoje racje w formie graficznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystywać technikę 3D do prezentacji części i zespołów
Student potrafi wykonać specyfikację zaprojektowanego zespołu pod względem doboru części normalnych, doboru materiałów konstrukcyjnych, charakterystyki technicznej wyrobu (moc, moment, obroty, sprawność, przełożenie)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnic merytorycznie przeprowadzony dobór materiałów i zastosowanych częśćinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować wiele alternatywnych rozwiązań
Student potrafi na podstawie specyfikacji technicznej i rysunków części składowych, stworzyć wyrób zaprezentowany w formie rysunku zestawieniowego przestrzennego z wykorzystaniem oprogramowania 3Dnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnic merytorycznie przeprowadzony dobór materiałów i zastosowanych częśćinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować rozwiązani alternatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Batsch
Prowadzący grup: Michał Batsch, Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Batsch
Prowadzący grup: Michał Batsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Batsch
Prowadzący grup: Michał Batsch, Wojciech Homik, Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Batsch
Prowadzący grup: Michał Batsch, Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Batsch
Prowadzący grup: Michał Batsch, Aleksander Mazurkow, Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)