Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-03:30 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
katalog przedmiotów - pomoc

Historia techniki lotniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>HTL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki lotniczej
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Epoka pierwszych wzlotów balonowych. Pionierzy aerostatów. Bracia Montgolfier, Alberto Santos-Dumont. Początki techniki sterowców. Wykorzystanie wczesnych silników spalinowych do napędu aerostatów.

- Rozwój techniki sterowcowej. Sterowce szkieletowe hrabiego Zeppelina - struktura sterowców. Wykorzystanie duraluminium w konstrukcjach sterowców

- Właściwości profilu aerodynamicznego, zasada działania skrzydła, podstawowe wielkości aerodynamiczne, lot ślizgowy. Biegunowa profilu, skrzydła, samolotu.

Projekty statków powietrznych epoki wczesnopionierskiej.

- Pierwsze loty ślizgowe. Szybowce Otto Lilienthalla.

Pierwsze loty silnikowe: samoloty braci Wright

- Zasady silnikowego lotu horyzontalnego. Stateczność statyczna, zapas stateczności.

Samoloty epoki pionierskiej. Alberto Santos-Dumont, Henry Farman, Louis Bleriot.

Pierwsze przeloty rekordowe

- Zasada działania sterów i lotek. Urządzenia zmieniające właściwości aerodynamiczne skrzydła.

Polskie konstrukcje lotnicze ery pionierskiej

- Lotnictwo wojskowe I Wojny Światowej. Rozwój konstrukcji lotniczych - pierwsze struktury półskorupowe i skorupowe. Lotnice silniki spalinowe okresu I WS.

Sylwetki lotników: Manfred von Richthoffen, Albert Ball, Rene Fonck, Ostwald Boelcke, Charles Nungesser

- Rozwój lotnictwa komunikacyjnego okresu międzywojennego. Wielkie przeloty rekordowe. Wyścig Londyn-Melbourne.

- Podstawowe zagadnienia wytrzymałości konstrukcji. Rodzaje struktur lotniczych i sposoby przenoszenia obciążeń

Początki wielkich koncernów lotniczych: Boeing, Douglas. Pierwsze konstrukcje lotnicze o cienkościennych pokryciach pracujących

- Konstrukcje lotnicze II Wojny Światowej. Pierwsze napędy odrzutowe. Polskie konstrukcje lotnicze wykorzystane w wojnie obronnej.

Rozwój silników spalinowych: sławne konstrukcje (Junkers, BMW, Rolls-Royce, Alisson, Wright)

Sylwetki sławnych lotników

- Projekty lotnicze końcowego etapu wojny i ich wykorzystanie w okresie powojennym. Rozwój napędów odrzutowych, samoloty użyte podczas konfliktu w Korei.

Rozwój samolotów komunikacyjnych okresu powojennego. Pierwsze konstrukcje pasażerskie z napędem odrzutowym.

- Początki zastosowania kompozytów w lotnictwie.

Konstrukcje militarne do zadań specjalnych: samoloty U-2 i Lockheed Blackbird.

Przegląd wojskowych konstrukcji powojennych, do czasów współczesnych

- Początki techniki rakietowej. Zasady lotu orbitalnego, prędkości kosmiczne.

Zarys historii lotów kosmicznych

- Zajęcia seminaryjne - referaty na tematy uzgodnione z prowadzącym, z zakresu historii lotnictwa i techniki lotniczej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A.Glass - Polskie konstrukcje lotnicze - Stratus. - 2004

M.J.Murawski - Samoloty Luftwaffe - Lampart. - 1995

A.Morgała - Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924 - Lampart-Bellona. - 1997

T.Makowski,W.Wojdalski - Samoloty transportowe i komunikacyjne świata - Sigma NOT. - 1992

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada ogólną wiedzę z zakresu historii lotnictwa i techniki lotniczej oraz z zakresu podstaw techniki lotniczejwykładkolokwium z podstaw techniki lotniczej
Posiada umiejętność pozyskiwania odpowiednich informacji z literatury i internetu oraz prezentowania ich w formie multimedialnego referatuseminariumreferat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada ogólną wiedzę z zakresu historii lotnictwa i techniki lotniczej oraz z zakresu podstaw techniki lotniczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu techniki lotniczej i jej historii, uzupełnioną o stosowne studia literaturowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie podstaw mechaniki lotu, aerodynamiki i wytrzymałości konstrukcji. Posiada wiedzę z zakresu historii lotnictwa i techniki lotniczej uzupełnioną studiami będącymi efektem szczególnego zainteresowania przedmiotem
Posiada umiejętność pozyskiwania odpowiednich informacji z literatury i internetu oraz prezentowania ich w formie multimedialnego referatunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada umiejętność porządkowania wiedzy zaczerpniętej z literatury i wykorzystania jej do kreowania referatów o rozszerzonym zakresie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Tomasz Kopecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Tomasz Kopecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Tomasz Kopecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Tomasz Kopecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.