Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-DU>KWT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie technologii
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn-komp. wspom.wytwarzanie, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla specjalności Komputerowo wspomagane wytwarzanie

Treści kształcenia

- podstawy technologii obróbki, geometryczne podstawy obróbki CNC, komputerowo wspomagany dobór parametrów obróbki, sterowanie i konstrukcja maszyn CNC, narzędzia i oprzyrządowanie, ustawienia narzędzi,

- podstawy kodu NC, funkcje pomocnicze M, S, T, programowanie interpolacji kołowej, programowanie interpolacji kołowej, kompensacja promienia narzędzia,

- organizacja pracy w systemach CAM, formaty wymiany danych, przygotowanie półfabrykatu, przygotowanie uzbrojenia obrabiarki pod obrabiany detal, tworzenie baz obróbkowych, układy współrzędnych,

- programowanie automatyczne, dobór strategii obróbki, strategie zgrubne tokarskie i frezarskie, strategie wykończeniowe tokarskie i frezarskie, strategie wiertarskie, obróbka frezarska 2.5D, 3D, wieloosiowa, tworzenie i zapisywanie kodu NC.

- programowanie obróbki stempla i matrycy tłocznika

- Programowanie obróbki gniazda formy wtryskowej

- Podsumowanie i zaliczenie praktyczne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

W. Habrat - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe Krosno. - 2015

G. Nikiel - Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik - Bielsko Biała. - 2004

- Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie - REA. - 2014

- Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie - REA. - 2014

- Podstawy obróbki CNC - REA. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

- Instrukcje sterowania obrabiarek - . -

- Samouczek wbudowany w program CAM - . -

- Katalogi narzędziowe - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wytwarzania. laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Posiada umiejętności programowania i obsługi obrabiarek CNC z różnymi układami sterowania. Posiada wiedzę w zakresie programowania automatycznego obrabiarek CNC z wykorzystaniem komputerowych systemów CAM. laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi programować obróbkę różnych części maszyn i urządzeń. W szczególności tłoczników, matryc, gniazd form wtryskowych. Potrafi programować obróbki 3 i wieloosiowelaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn ze szczególnym uwzględnieniem: projektowania CAD, wytwarzania CAM, planowania produkcji CAPP.Posiada zaawansowaną wiedzę związaną z wybranymi obszarami mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, właściwą dla realizowanej specjalności.
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w złożonych zadaniach inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn, typowych dla realizowanej specjalnosci i potrafi ocenić ich przydatność; dostrzega ograniczenia dostępnych metod i narzędzi. Potrafi wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Wydrzyński
Prowadzący grup: Dawid Wydrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Wdowik
Prowadzący grup: Roman Wdowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)