Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne techniki wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-ZU>NTW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki wytwarzania
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Techniki wytwarzania rozwijają się bardzo intensywnie, gdyż wzrasta m.in. złożoność wyrobów, wymagania dotyczące ich jakości, dokładności kształtowo-wymiarowej oraz właściwości materiałowych. Ponadto coraz ważniejsze staje się uzyskanie odpowiednio dużej produktywności wytwarzania. Dlatego w ramach modułu przedstawiane są wybrane informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań w procesach kształtowania wyrobów, zwłaszcza w odniesieniu do metali lekkich, których zastosowanie systematycznie wzrasta, szczególnie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Treści kształcenia

- Uwarunkowania i kierunki rozwojowe technik wytwarzania. Klasyfikacja technik kształtowania wyrobów. Kształtowanie ubytkowe - obróbka z dużymi prędkościami skrawania, obróbka wysoko wydajna.

- Kształtowanie ubytkowe - obróbka na sucho i z minimalnym smarowaniem; obróbka na twardo, obróbka hybrydowa, łączona i kompletna, nowoczesne procesy obróbki ściernej i erozyjnej.

- Kształtowanie przyrostowe - Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing.

- Wybrane procesy kształtowania formującego i plastycznego metali lekkich.

- Wybrane procesy kształtowania ubytkowego i przyrostowego metali lekkich.

- Obróbka strugą wodno-ścierną.

- Obróbka elektrodrążeniem.

- Obróbka laserowa.

- Obróbka ubytkowa wspomagana ultradźwiękami.

- Wybrane procesy kształtowania przyrostowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Grzesik W. - Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych - WNT, Warszawa. - 2010

Grzesik W. - Advanced machining processes of metallic materials - Elsevier, Amsterdam. - 2008

Marinescu I.D., et al. - Handbook of machining with grinding wheels. - CRC Press, Boca Raton. - 2007

Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

- Artykuły dot. nowoczesnych, innowacyjnych technik wytwarzania - czasopisma naukowo-techniczne - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące efektywniejszego doboru aktualnie rozwijanych procesów wytwórczych pod kątem ich możliwości techniczno-ekonomicznych.wykładegzamin cz. pisemna
Podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące określenia uwarunkowań i kierunków rozwojowych technik wytwarzania oraz klasyfikacji technik kształtowania wyrobów.wykładegzamin cz. pisemna
Podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania wybranych innowacyjnych procesów kształtowania ubytkowego wyrobów.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania wybranych nowoczesnych procesów kształtowania przyrostowego wyrobów.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Podstawową wiedzę z zakresu wybranych nowoczesnych procesów kształtowania wyrobów ze stopów metali lekkich.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące efektywniejszego doboru aktualnie rozwijanych procesów wytwórczych pod kątem ich możliwości techniczno-ekonomicznych.
Podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące określenia uwarunkowań i kierunków rozwojowych technik wytwarzania oraz klasyfikacji technik kształtowania wyrobów.
Podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania wybranych innowacyjnych procesów kształtowania ubytkowego wyrobów.
Podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania wybranych nowoczesnych procesów kształtowania przyrostowego wyrobów.
Podstawową wiedzę z zakresu wybranych nowoczesnych procesów kształtowania wyrobów ze stopów metali lekkich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec, Marcin Płodzień, Paweł Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kawalec
Prowadzący grup: Andrzej Kawalec, Marcin Płodzień, Paweł Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)