Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>GrIn2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz forme i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Wykorzystanie programu AutoCAD w rysunku technicznym; omówienie ogólne programu, menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe, przyciski na belce stanu, wybór elementów, układy współrzędnych, warstwy, ustawienia rysunkowe.

- Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie gwintów i połączeń gwintowych.

- Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie połączeń wpustowych, wielowypustowych, sprzęgieł, hamulców, sprężyn.

- Rysowanie przekładni pasowych i zębatych. Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie wału, koła pasowego, koła zębatego

- Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych.

- Schematy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne, cieplne, chemiczne. Rysunki złożeniowe. Rysowanie i wymiarowanie uszczelnień i łożysk.

- Test zaliczeniowy.

- Wprowadzenie do programu AutoCAD. Ustawienia rysunku. Sposoby wprowadzania poleceń (menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe). Podstawowe elementy rysunku oraz modyfikacje rysunku – wybór elementu do modyfikacji – usuwanie obiektów. Układy współrzędnych i ich modyfikacje. Wprowadzanie warstw, rodzaje linii, kolory. Lokalizacja punktów charakterystycznych obiektów. Ustawienia rysunkowe: skok i siatka, śledzenie biegunowe, lokalizacja względem obiektu. Wymiarowanie. Napisy. Bloki, bloki z atrybutami (np. znak chropowatości). Kreskowanie. Obszar modelu i papieru. Powiększenia szczegółów. Rysowanie części maszyn z zastosowaniem widoków i przekrojów. Rysunek zaliczeniowy – przerysowanie wskazanego rysunku wraz z utworzeniem bloku.

- Wykonanie na podstawie modelu rysunków wykonawczych części maszyn: Element prosty (wymiarowanie, tolerowanie wymiarów). PRACA KONTROLNA NR.1 Krzywe płaskie. Element z gwintem (chropowatość powierzchni), PRACA KONTROLNA NR.2 Technika rysowania połączeń gwintowych. Tuleja/tarcza (tolerancje geometryczne). Korpus, Na podstawie rysunku złożeniowego wykonanie rysunków wykonawczych części typu pokrywa.

- Wykonanie na podstawie modelu rysunków wykonawczych części maszyn: koło zębate. Na podstawie rysunku złożeniowego wykonanie rysunków wykonawczych części typu: wał maszynowy. PRACA KONTROLAN NR.3 Wykonanie rysunku złożeniowego prostej konstrukcji.

- Rysunek zaliczeniowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański T - Rysunek techniczny maszynowy - WNT. - 2004

- Zbiór Polskich Norm: Rysunek techniczny - . -

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bober A., Dudziak M. - Zapis konstrukcji. - Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - 1999

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Krzysiak Z. - Projektowanie 2D w programie AutoCAD - NAUKA I TECHNIKA. - 2016

Humienny Zbigniew (red.) - Specyfikacje geometrii wyrobów GPS - WNT. - 2004

Literatura uzupełniająca

Markowska O., - Materiały z wykładów - . -

Andrzej Pikoń - AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. - Helion. - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcji. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCad.wykład, projektkolokwium
Potrafi pozyskiwać informacje z literaturywykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innychprojekt zespołowywykład, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcji. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCad.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Markowska
Prowadzący grup: Joanna Cieplak, Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Olimpia Markowska, Przemysław Poliński, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Markowska
Prowadzący grup: Łukasz Boda, Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Łukasz Przeszłowski, Mateusz Przytuła, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Markowska
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Małgorzata Gontarz, Olimpia Markowska, Przemysław Poliński, Łukasz Przeszłowski, Mateusz Przytuła, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Markowska
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Maciej Leśniewski, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Markowska
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Maciej Leśniewski, Olimpia Markowska, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)