Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika ogólna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>MO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika ogólna 2
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Mechanika ogólna 2" obejmuje zagadnienia dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Treści kształcenia

- Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, dynamiczne równania ruchu punktu w różnych układach, zadanie proste i odwrotne dynamiki, przykłady.

- Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, przykłady. Pęd i popęd, przykłady.

- Dynamika układów punktów materialnych, środek masy, zasady ruchu środka masy, dynamiczne równania środka masy układu, przykłady.

- Geometria mas, masowe momenty bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności.

- Kolokwium 1 z zakresu treści kształcenia TK01 - TK04

- Ruch drgający punktu, chrakterystyki ruchu, wartości własne, drgania własne i wymuszone, przykłady.

- Dynamika ruchu obrotowego bryły. Dynamiczne równania ruchu obrotowego. Dynamika ruchu toczącego się krążka, ruch płaski.

- Dynamika ruchu układu brył, przykłady.

- Kolokwium 2 z zakresu treści kształcenia TK07 - TK08

- Metody energetyczne opisu zjawiska ruchu punktu.

- Energia kinetyczna punktu, praca układu sił, moc układu, pole potencjalne, zasady energetyczne, przykłady.

- Energia kinetyczna bryły, układu brył, przykłady.

- Praca elementarna, całkowita siły i układu sił. Pole potencjalne, potencjał pola, moc chwilowa.

- Zasady energetyczne opisu ruchu bryły i układu brył, równania Lagrange'a, przykłady.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej, potrafi pracować w grupie.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej, potrafi pracować w grupie.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Muszyńska, Jacek Tutak
Prowadzący grup: Magdalena Muszyńska, Paulina Pietruś, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Muszyńska, Jacek Tutak
Prowadzący grup: Magdalena Muszyńska, Paulina Pietruś, Mateusz Szeremeta, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster, Jacek Tutak
Prowadzący grup: Paulina Pietruś, Mateusz Szeremeta, Marcin Szuster, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Wojciech Łabuński, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Wojciech Łabuński, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)