Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny technologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszyny technologiczne
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-pojazdy samochodowe, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem.- mech. i bud. maszyn - napędy mechaniczne, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku mechanika i budowa maszyn

Treści kształcenia

- Definicja i rodzaje maszyn, Wielkości charakterystyczne maszyn, Przepływ informacji, energii i materiałów w maszynie, Cechy techniczno-użytkowe maszyny.

- Układ funkcjonalny maszyny

Układ roboczy maszyny, Kształtowanie powierzchni, Ruchy w maszynie, Podział ruchów,

Ruchy kształtowania, Ruchy podziałowe, Ruchy nastawcze, Ruchy skrawania, Układ kształtowania maszyny, Układ konstrukcyjny maszyny, Podstawowe zespoły maszyny, Zespoły zabezpieczające i ochronne maszyny, Układ kinematyczny maszyny.

- Przeznaczenie, cechy charakterystyczne i podział obrabiarek.

Tokarki: Przeznaczenie i podział tokarek, Tokarki kłowe, Tokarki uchwytowe, Tokarki

tarczowe, Tokarki karuzelowe, Tokarki rewolwerowe, Automaty tokarskie.

- Przeznaczenie i podział wiertarek, Wiertarki stołowe, Wiertarki słupowe,

Wiertarki stojakowe, Wiertarki promieniowe, Wiertarki rewolwerowe, Wiertarki

wielowrzecionowe, Gwinciarki.

- Wytaczarki i wytaczarko-frezarki: Wytaczarki, Wytaczarko-frezarki. Frezarki: Przeznaczenie i podział frezarek, Frezarki wspornikowe, Frezarki bezwspornikowe, Frezarki wzdłużne, Frezarki kopiarki.

- Przecinarki: Cechy charakterystyczne, Przecinarki ramowe, Przecinarki taśmowe,

Przecinarki tarczowe.

- Strugarki i dłutownice: Przeznaczenie i cechy charakterystyczne strugarek, Strugarki poprzeczne, Strugarki wzdłużne, Dłutownice. Przeciągarki: Cechy charakterystyczne, Odmiany przeciągarek.

- Szlifierki: Charakterystyka i rodzaje szlifierek, Szlifierki do wałków kłowe, Szlifierki do wałków bezkłowe, Szlifierki do otworów, Szlifierki do płaszczyzn, Szlifierki ostrzarki, Obrabiarki do osełkowania i docierania.

- Obrabiarki erozyjne: Charakterystyka obróbki erozyjnej, Obrabiarki elektroerozyjne,

Obrabiarki elektrochemiczne, Obrabiarki ultradźwiękowe.

- Obrabiarki do uzębień: Charakterystyczne cechy kształtowania uzębień, Metody obróbki uzębień kół walcowych, Dłutownice Maaga, Dłutownice Fellowsa, Frezarki obwiedniowe, Metody szlifowania uzębień kół walcowych, Szlifierki Nilesa, Szlifierki Maaga, Obrabiarki do uzębień: Charakterystyczne cechy kształtowania uzębień, Metody obróbki uzębień kół walcowych, Dłutownice Maaga, Dłutownice Fellowsa, Frezarki obwiedniowe, Metody szlifowania uzębień kół walcowych, Szlifierki Nilesa, Szlifierki Maaga, Szlifierki Reishauera, Charakterystyka i metody obróbki kół stożkowych, Strugarki i frezarki Gleasona.

- Obrabiarki sterowane numerycznie: Cechy charakterystyczne, programowanie, Tokarki CNC, Frezarki CNC, Szlifierki CNC, Obrabiarki do kół zębatych CNC, Centra obróbkowe CNC.

- Tokarka pociągowa uniwersalna: budowa,wyposażenie normalne i specjalne, możliwości technologiczne, eksploatacja.

- Frezarka wspornikowa uniwersalna: budowa,wyposażenie normalne i specjalne, możliwości technologiczne, eksploatacja.

- Szlifierka uniwersalna do wałków CNC: budowa,wyposażenie normalne i specjalne, możliwości technologiczne, eksploatacja.

- Frezarka obwiedniowa do kół zębatych CNC: budowa,wyposażenie normalne i specjalne, możliwości technologiczne, eksploatacja.

- Tokarka sterowana CNC: budowa,wyposażenie normalne i specjalne, możliwości technologiczne, programowanie, eksploatacja.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Burek - Maszyny technologiczne - Politechnika Rzeszowska. - 1999

J. Burek - Podstawy napędu i sterowania maszyn - Politechnika Rzeszowska. - 1999

J. Burek - Maszyny technologiczne - Laboratorium - Politechnika Rzeszowska. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Burek - Maszyny technologiczne - Laboratorium - Politechnika Rzeszowska. - 2015

Literatura uzupełniająca

J. Honczarenko - Obrabiarki sterowane numerycznie - WNT Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę w zakresie grup, rodzajów, budowy i przeznaczeniamaszyn konwencjonalnych wykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie grup, rodzajów, budowy i przeznaczeniamaszyn do obróbki kół zębatychwykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie grup, rodzajów, budowy i przeznaczenia maszyn sterowanych numeryczniewykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi dobrać parametry obróbkowe i przygotować proces technologiczny dla maszyn konwencjonalnychlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi dobrać parametry obróbkowe i przygotować proces technologiczny dla maszyn do kół zębatychlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi dobrać parametry obróbkowe i przygotować proces technologiczny dla maszyn sterowanych numerycznielaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę w zakresie grup, rodzajów, budowy i przeznaczeniamaszyn konwencjonalnych
Posiada podstawową wiedzę w zakresie grup, rodzajów, budowy i przeznaczeniamaszyn do obróbki kół zębatych
Posiada podstawową wiedzę w zakresie grup, rodzajów, budowy i przeznaczenia maszyn sterowanych numerycznie
Potrafi dobrać parametry obróbkowe i przygotować proces technologiczny dla maszyn konwencjonalnych
Potrafi dobrać parametry obróbkowe i przygotować proces technologiczny dla maszyn do kół zębatych
Potrafi dobrać parametry obróbkowe i przygotować proces technologiczny dla maszyn sterowanych numerycznie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek
Prowadzący grup: Jarosław Buk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek
Prowadzący grup: Jarosław Buk, Jan Burek, Teresa Wolicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek
Prowadzący grup: Jarosław Buk, Jan Burek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek
Prowadzący grup: Jarosław Buk, Jan Burek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek
Prowadzący grup: Jarosław Buk, Jan Burek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Buk
Prowadzący grup: Jarosław Buk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)