Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>Fiz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 1
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów technicznych

Treści kształcenia

- Dynamika układów punktów materialnych. Praca, energia, moc. Zasady zachowania.

- Drgania i fale mechaniczne. Podstawy akustyki.

- Podstawowe prawa elektromagnetyzm. Fale elektromagnetyczne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

C. Bobrowski - Fizyka, krótki kurs - WNT, Warszawa. - 1993

J. Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów - WNT Warszawa. - 2005

J. Orear - Fizyka - WNT Warszawa. - 1990

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 1, 2 - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

R. Resnick, D. Halliday, J. Walker - Podstawy Fizyki, t. 1,3 - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
potrafi zdefiniować pracę, pęd, moment pędu, energię oraz zna zasady zachowania tych wielkości, potrafi je zastosować w nieskomplikowanych przypadkachwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Zna wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne, prawo Coulomba wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole magnetycznewykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona dla wybranych sił zmiennychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku dowolnych sił zmiennych działających na ciało
potrafi zdefiniować pracę, pęd, moment pędu, energię oraz zna zasady zachowania tych wielkości, potrafi je zastosować w nieskomplikowanych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadku,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku
potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku
Zna wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne, prawo Coulomba nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczyć natężenie i potencjał pola elektrostatycznego dla nieskomplikowanego rozkładu ładunkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć natężenie i potencjał pola elektrostatycznego dla dowolnego rozkładu ładunku
potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole magnetycznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczyć indukcję pola magnetycznego w przypadku nieskomplikowanych prądównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć indukcję pola magnetycznego pochodzącego od dowolnych prądów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski
Prowadzący grup: Tomasz Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski
Prowadzący grup: Tomasz Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski
Prowadzący grup: Tomasz Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.