Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>GrIn2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
widzi i rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. W tym celu wykorzystuje podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dla przeprowadzenia zadanych prac projektowych, także z zastosowaniem właściwych aplikacji komputerowych.wykładkolokwium zaliczeniowe
potrafi poprawnie wykonać rysunki zawierające: wymiary, tolerancje wymiarów, tolerancje powierzchni, tolerancje geometryczne, oznaczenie obróbki cieplnej, elementów takich jak: tarcze, tuleje, elementy z gwintem, korpusy, koła zębate, pokrywy, wały na podstawie modelu rzeczywistego lub rysunku złożeniowego. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCAD w zakresie 2D.projektprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jagiełowicz
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Piotr Połowniak, Łukasz Przeszłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jagiełowicz
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jagiełowicz
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jagiełowicz
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Olimpia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Patrycja Jagiełowicz, Olimpia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)