Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów dla inżynierów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>RKDI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów dla inżynierów
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów piątego semestru

Treści kształcenia

- Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem

Pojęcie i istota rachunku kosztów. Rola i zadania rachunku kosztów. Dobór systemu rachunku

kosztów

- Ewidencja i rozliczanie kosztów: Rachunek kosztów w układzie rodzajowym, według miejsc powstania, kalkulacyjny układ kosztów

- Systemy rachunku kosztów: metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych, rachunek kosztów pełnych i zmiennych

- Analiza progu rentowności produkcji jedno i wieloasortymentowej

- Rachunek nośników kosztów: kalkulacja podziałowa, kalkulacja doliczeniowa

- Podstawy rachunku kosztów planowanych:

- Zaliczenie

- Pomiar i wycena zużycia czynników produkcji. Podstawowe przekroje klasyfikacyjne kosztów

- Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych

- Modele rachunku kosztów:rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych

- Wyznaczanie progu rentowności

- Kalkulacja podziałowa prosta, kalkulacja podziałowa ze współczynnikami

- Kalkulacja doliczeniowa

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nowak E. - Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem - PWE. - 2004

Sawicki K. - Rachunek kosztów - Fundacja Rozwoju Rachunkowości. - 1996

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Nowak E. - Rachunek kosztów przedsiębiorstwa - Wydawnictwo Ekspert. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Kaplan R.S., Cooper R - Zarzadzanie kosztami i efektywnością - Dom Wydawniczy ABC. - 2000

Literatura uzupełniająca

Wermut J. - Rachunek kosztów w praktyce - PWE. - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat prowadzenia rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych.wykładtest pisemny
Potrafi zaproponować odpowiednią metodę kalkulacji kosztów wykładtest pisemny
Nabędzie zdolność do ustalenia jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrobućwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi ustalić optymalną wielkość produkcji wyrobu gwarantującą maksymalizację przychodu ze sprzedaży ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, dobierać w sposób krytyczny metody stosowane w systemie rachunku kosztówćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę na temat prowadzenia rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych.
Potrafi zaproponować odpowiednią metodę kalkulacji kosztów
Nabędzie zdolność do ustalenia jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrobu
Potrafi ustalić optymalną wielkość produkcji wyrobu gwarantującą maksymalizację przychodu ze sprzedaży
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, dobierać w sposób krytyczny metody stosowane w systemie rachunku kosztów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)