Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola i badania nieniszczące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-ZI>KonBadNie
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola i badania nieniszczące
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 7 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji nst. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera zagadnienia dotyczące badań nieniszczących

Treści kształcenia

- Badania wizualne.

- Badania penetracyjne.

- Badania magnetyczno-proszkowe.

- Metoda prądów wirowych. Badania powłok i udziału ferrytu.

- Badania ultraźwiękowe.

- Badania radiograficzne.

- Badania wizualne. badania penetracyjne. Badania magnetyczno-proszkowe.

- Badania prądami wirowymi. Badania powłok i udziału ferrytu.

- Badania ultradźwiękowe.

- Badania radiograficzne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001 - - . -

Deputat J.: Badania ultradźwiękowe. Wyd. IMŻ, Gliwice, 1979. - - . -

Filipczyński L., Pawłowski Z., Weher J.: Ultradźwiękowe metody badań materiałów. WNT, Warszawa, 1963 - - . -

Rumiancew S.W.: Defektoskopia radiologiczna. WNT, Warszawa, 1972. - - . -

Ostrowski R., Bigda Cz., Bigda L.: Wykrywanie wad powierzchniowych metodami penetracyjnymi. WNT, War - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące rur metalowych metodą prądów wirowych. PWN, Warszawa, 1991 - - . -

Obraz J.: Ultradźwięki w technice pomiarowej. WNT, Warszawa 1983. - - . -

Literatura uzupełniająca

Orłowicz W.: Zastosowanie ultradźwięków w odlewnictwie. Krzepnięcie Metali i Stopów nr 45, r. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zakresu badań nieniszczących do wykorzystania w zarządzaniu i inżynierii produkcjiwykład, ćwiczenia laboratoryjnekolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Zdobywa pogłębioną wiedzę oraz efekty kształcenia potwierdzające umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, ćwiczenia laboratoryjnekolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu zakresu badań nieniszczących do wykorzystania w zarządzaniu i inżynierii produkcji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Mirosław Tupaj
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Andrzej Trytek, Mirosław Tupaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Andrzej Trytek, Mirosław Tupaj
Prowadzący grup: Magdalena Jacek-Burek, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Andrzej Trytek, Mirosław Tupaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Magdalena Jacek-Burek, Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)