Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/I-DU>ZarLanDos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż. produkcji-Nowoczesne met.zarządzania produkcją st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy na 2 semestrze

Treści kształcenia

- Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura łańcucha dostaw.

Geneza zarządzania łańcuchem dostaw. Szkoły zarządzania łańcuchem dostaw.

- Charakterystyka współczesnych struktur łańcuchów dostaw

Strategia outsourcingu i partnerstwa w łańcuchach dostaw.

Centra dystrybucji i strategia Cross Docking.

- Komputerowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM.

Symulacja planowania w łańcuchu dostaw DRP- MRP

- Optymalizacja rozmieszczenia przestrzennego elementów łańcucha dostaw (zakładu produkcyjnego, hurtowni, centrum dystrybucji)

Wyznaczanie przepustowości łańcucha dostaw (metoda Forda – Fulkersona)

Symulacja planowania zagregowanego w systemach MRP-II (strategie)

Planowanie zagregowane – metoda macierzowa

Ocena efektywności łańcucha dostaw

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Witkowski Jarosław - Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia - PWE Warszawa. - 2003

Bozarth C., Handfield R. B. - Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Kompletny podręcznik logistyki i zarządza - HELION Gliwice. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ciesielski Marek - Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw - PWE Warszawa. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Ciesielski Marek - Zarządzanie łańcuchami dostaw - PWE Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Szymonik Andrzej - Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw - Difin Warszawa. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student ma pogłębioną wiedzę na temat procesów realizowanych w ramach łańcucha dostaw.Wykładegzamin
Student zna i potrafi stosować metody badawcze umożliwiające efektywne zarządzanie łańcuchem dostawwykład i projektegzamin i zrealizowany projekt
Student potrafi rozwiązywać zadania dotyczące planowania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw różnymi metodami oraz analizować otrzymane wyniki i proponować usprawnienia.wykład i projektegzamin i prace projektowe

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student ma szczegółową wiedzę na temat procesów realizowanych w ramach łańcucha dostaw.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uczestniczył w zajęciachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uczestniczył w zajęciach w sposób aktywny
Student zna metody umożliwiające efektywne zarządzanie łańcuchem dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować poznane metody do prostych obliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować poznane metody do bardziej złożonych problemów
Student potrafi rozwiązywać zadania dotyczące planowania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw różnymi metodami oraz analizować otrzymane wyniki i proponować usprawnienia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również bez pomocy nauczycielanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bez pomocy nauczyciela również w przypadku bardziej złożonych problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Gałda
Prowadzący grup: Lidia Gałda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Gałda
Prowadzący grup: Lidia Gałda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Gałda
Prowadzący grup: Lidia Gałda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Gałda
Prowadzący grup: Lidia Gałda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Ewelina Ozga, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)