Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DU>HT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Cywilizacja: Inków, Majów i Azteków

- Cywilizacja starożytnych Chin i Indii

- Cywilizacja starożytnej Grecji

- Historia techniki polskiej - okres staropolski XI-XIV wiek

- Historia techniki polskiej - okres XV - XVII wiek

- Historia techniki polskiej - XVIII wiek - okres zaborów (w tym emigracja)

- Historia techniki polskiej - okres międzywojenny (1918-1939). Okupacja hitlerowska

- Historia techniki polskiej - okres PRL-u (1944-1989)

- Historia techniki światowej - technika lotnicza

- Historia techniki światowej - przemysł (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu stoczniowego i samochodowego) i rolnictwo

- Historia techniki światowej - odkrycia w dziedzinie fizyki i chemii

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Orłowski B. - Historia Techniki Polskiej - Radom, Wyd.Instytut Technologii Eksploatacji PIP. - 2006

Literatura uzupełniająca

Zaremba P. - Historia Dwudziestolecia (1918-1939) - Paryż. - 1981

Suchodolski B. - Historia nauki polskiej - Wrocław. - 1970

Januszewski S. - Rodowód polskich skrzydeł - Warszawa. - 1981

Publikacje naukowe

R. Perłowski; R. Tłuczek; W. Zielecki - Mass Customization-typ produkcji dedykowany dla organizacji procesu wytwarzania wyrobów modułowych - . - 2018

R. Tłuczek - Borek Stary. Zarys dziejów. - WBX Studio Graficzne Drukarnia Wydawnictwo. - 2016

R. Tłuczek - Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu w latach 1939-1944 - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społeczno-ekonomicznych skutków postępu technicznegowykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokonywać analizy procesów historyczno-socjologcznych u podstaw których znajduje się rozwój technikiwykładzaliczenie cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tłuczek
Prowadzący grup: Ryszard Tłuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tłuczek
Prowadzący grup: Ryszard Tłuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tłuczek
Prowadzący grup: Ryszard Tłuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tłuczek
Prowadzący grup: Ryszard Tłuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.