Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka techniczna pojazdów samochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/D-DI>DiaTechPoj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka techniczna pojazdów samochodowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmiot 5 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, st.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 5 sem. specjalności Diagnostyka pojazdów samochodowych.

Treści kształcenia

- Przedmiot, istota i zadania diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych. Klasyfikacja i charakterystyka parametrów diagnostycznych. Stany diagnostyczne. Proces diagnozowania i procedury diagnostyczne.

- Aparatura i urządzenia stosowane w diagnostyce pojazdów samochodowych.

- Diagnostyka układów napędowych i silników spalinowych pojazdów samochodowych.

- Diagnostyka bezpieczeństwa (ocena stanu technicznego układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia i oświetlenia).

- Współczesne technologie w diagnostyce pojazdów samochodowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Merkisz J., Mazurek S. - Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. - WKŁ, Warszawa . - 2002.

Sitek K., Syta S. - Badania stanowiskowe i diagnostyka - WKiŁ, Warszawa. - 2011

Lotko W. - Wybrane zagadnienia diagnostyki pojazdów: praca zbiorowa - Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Trzeciak K. - Diagnostyka samochodów osobowych - WKiŁ, Warszawa. - 2010

Literatura uzupełniająca

Lotko W. (red.) - Wybrane zagadnienia diagnostyki pojazdów. - Politechnika Radomska, Radom . - 2005.

Trzeciak K. - Wyposażenie warsztatów samochodowych. - Wyd. Auto, Warszawa . - 1999.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnego transportu samochodowego oraz roli diagnostyki technicznej pojazdów.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z laboratorium
Posiada znajomość procesu diagnozowania, metod diagnostycznych i zakresu diagnostyki bezpieczeństwa oraz układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnego transportu samochodowego oraz roli diagnostyki technicznej pojazdów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu.
Posiada znajomość procesu diagnozowania, metod diagnostycznych i zakresu diagnostyki bezpieczeństwa oraz układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kulasa, Kazimierz Lejda
Prowadzący grup: Paulina Kulasa, Kazimierz Lejda, Paweł Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Krzemiński
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Paulina Kulasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)