Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/D-DI>TecEksPoj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmiot 6 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, st.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 6 semestru specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Treści kształcenia

- Systemy użytkowania pojazdów, wpływ warunków użytkowania, kryteria doboru samochodu, technika utrzymania pojazdów. Systemy obsług, ich klasyfikacja i organizacja. Systemy obsługiwania - dozorowanie, genezowanie, diagnozowanie, systemy obsługiwania, rodzaje i technologie realizacji oferowanych obsług technicznych i napraw. Systemy przechowywania pojazdów. Gospodarka pojazdami samochodowymi - obsługiwanie metodą wymiany zespołów, rejestracja pracy pojazdu, kierowcy i stacji obsługi. Badanie stanu technicznego samochodów w eksploatacji. Obsługi silników, układów zasilania benzyną, olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi w tym LPG. Obsługa układów napędowych i zawieszeń. Obsługi układów hamulcowych tak hydraulicznych jak i pneumatycznych (układów ABS i ESP). Mechanizacja - mycia, demontażu, obsługi, naprawy i kontroli.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hebda M. - Eksploatacja samochodów - Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom . - 2005.

Legutko S. - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2007.

Uzdowski M., Abramek K.F., Gorczyński K. - Eksploatacja techniczna i naprawa. Pojazdy samochodowe - WKiŁ Warszawa. - 2003

Niziński S. (red.), Michalski R.(red.) - Utrzymanie pojazdów i maszyn - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsk. - 2007.

Boruta G., Piętak A. - Mechatronika samochodu : układy bezpieczeństwa czynnego i biernego - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. - 2012.

Gabryelewicz M. - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Cz. 1 Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ prz - WKiŁ, Warszawa. - 2010

Tylicki H., Żółtowski B. - Terra - technologia eksploatacji wybranych układów pojazdów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła. - 2005

Tylicki H., Żółtowski B. - Genezowanie stanu maszyn - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom. - 2012

Woropay M., Budzyński A., Migawa K. - Podstawy badań eksploatacyjnych wybranych elementów maszyn - Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz. - 2001

Żółtowski B., Łukasiewicz M., Kałaczyński T. - Techniki informatyczne w badaniach stanu maszyn - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2012

Wróblewski P., Kupiec J. - Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - WKiŁ Warszawa. - 2015

Gilles T.: - Automotive Service. Inspection. Maintenance . Repair. - CENGAGE Learning, Australia, Brazil, Mexico, Singapore, United Kingdom, United States, . - 2014.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Żółtowski B., Łukasiewicz M., Kałaczyński T. - Techniki informatyczne w badaniach stanu maszyn. - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz . - 2012.

Żółtowski B., Niziński S. - System informatyczny eksploatacji pojazdów mechanicznych - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła. - 2004.

Smalko Z. - Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa . - 1998.

Kozłowski M. (red.) - Budowa i eksploatacja pojazdów : praca zbiorowa. Cz. 2, Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i po - Raven Media, Wrocław. - 2012.

Weinhuber K., Auer K. - Podstawy lakiernictwa samochodowego - WKiŁ, Warszawa. - 2010.

Tylicki H. - Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła. - 2005

Młyńczak M. - Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 2012

Ozimina D. (red.) - Eksploatacja systemów tribologicznych T. 3, Problemy eksploatacyjne wielkogabarytowych obiektów tech - Monografie, Studia, Rozprawy, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Politechnika Świętokrzyska, . - 2013

Etzold H.-R. - Sam naprawiam samochód (oraz inne liczne tego Autora), Volkswagen Jetta VI, Touran II Golf VI Varian - WKŁ, Warszawa. - 2013

Zawadzki J., Trzeciak K. - Poradnik serwisowy: kompendium praktycznej wiedzy warsztatowej Nr 2/2002 Diagnozowanie nowoczesnych - Instalator Polski, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębione umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją technicznej eksploatacji samochodów oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych i badań symulacyjnych. wykład, laboratorium, projektEgzamin część pisemna, egzamin część ustna, kolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją technicznej eksploatacji samochodównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Dariusz Konieczny, Artur Krzemiński, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)