Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infrastruktura transportu wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/P-DI>InfTraWew
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura transportu wewnętrznego
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia związany jest z zagadnieniami dotyczącymi infrastruktury transportu przemysłowego.

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe, definicje i podział infrastruktury transportu wewnętrznego. Wybrane obiekty infrastruktury transportu wewnętrznego. Systemy zarządzania infrastrukturą transportu wewnętrznego. Kierunki i uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportu wewnętrznego.

- Wybrane zagadnienie szczegółowe infrastruktury transportu wewnętrznego: podstawowe pojęcia i definicje, opis konstrukcji, materiałów i technologii oraz zagadnień utrzymania wybranego obiektu infrastruktury transportu wewnętrznego, uwarunkowań prawnych lub współczesnych tendencji rozwojowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L. - Infrastruktura transportu - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2007.

Markusik S. - Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 1, Środki transportu - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2011.

Markusik S. - Infrastruktura logistyczna w transporcie T.2 Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2010.

Korczak J. - Logistyka: infrastruktura, sieci, strategie - Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin. - 2013.

Kowalska-Napora E. - Infrastruktura logistyczna - Economicus, Szczecin. - 2011.

Literatura do samodzielnego studiowania

Mintur L. (red.) - Technologie transportowe - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, Warszawa. - 2014.

Majewski J. - Informatyka dla logistyki - Biblioteka Logistyka, Poznań. - 2006.

Bachorz P. - Obszary logistyki produkcji, [w:] Ciesielski M. (red.): Logistyka w biznesie - PWE, Warszawa. - 2006.

Kozłowski R. - Rola telekomunikacji w logistyce organizacji sieciowych, [w:] Witkowski J. (red.): Strategie i logis - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. - 2005.

Korzeń Z. - Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1. Infrastruktura, technika, informacj - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2003.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia, definicje i podziały dotyczące infrastruktury transportu wewnętrznego.wykład, projektsprawdzian pisemny, zaliczenie projektu
Zna części składowe oraz podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów infrastruktury transportu wewnętrznego.wykład, projektwykonanie projektu
Zna podstawowe uwarunkowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportu wewnętrznego.wykład, projektzaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia, definicje i podziały dotyczące infrastruktury transportu wewnętrznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu
Zna części składowe oraz podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów infrastruktury transportu wewnętrznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu
Zna podstawowe uwarunkowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportu wewnętrznego.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)