Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Inżynieria eksploatacji środków transportu drogowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/S-DU>IESTD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria eksploatacji środków transportu drogowego
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 2 semestru specjalności Środki techniczne w logistyce i spedycji

Treści kształcenia

- 1. Uszkodzenia samochodów w eksploatacji: klasyfikacja, rodzaje, intensywność uszkodzeń, stan graniczny, miary uszkodzeń, przeciwdziałanie uszkodzeniom. Stosowanie racjonalnej (optymalnej) obsługi prewencyjnej. Programy badawcze i metodyki opracowania modeli matematycznych ortogonalnych 2^n alfa i innych.

2. Cechy samochodu: rozkład czasów poprawnej pracy, czasów odnów pojazdu, czasów trwania awarii, kosztów awarii i obsług profilaktycznych, pracy zespołów i systemów samochodu. Straty tarcia – przeciwdziałanie metodami konstrukcyjnymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi.

3. Uogólnione rozkłady intensywności uszkodzeń przydatne w planowaniu obsług profilaktycznych: Weibulla, gamma, normalny odwrócony, Birnbauma-Sandersa.

4. Proces uszkodzenia z wannową i jednorodną funkcją intensywności uszkodzeń.

Generowanie rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą skończonych i mieszanin znanych rozkładów.

5. Model obsług profilaktycznych: Harriagi, Grabskiego oparty na zastosowaniu procesów semi-markowskich, Yecha bez i z gwarancją.

Model wymian: prewencyjnych, n-stanowy, dla samochodów z gwarancją.

6. Planowanie obsługi technicznej z wykorzystaniem metod analizy sieciowej: sieć czynności, harmonogram czynności.

7. Metody masowej obsługi w projektowaniu systemu obsługi samochodów w spedycji: strumień zgłoszeń do obsługi, czas obsługiwania zgłoszenia, zasady wykorzystania metod masowej obsługi.

8. Właściwości modeli czasów do uszkodzenia dla pojazdów samochodowych.

Procesy technologiczne obsługi technicznej: technologie obsług planowo-zapobiegawczych, metody oceny jakości obsługi.

9. Konstrukcje nośne i nadwozie: naprawa powypadkowa, średnia i drobne naprawy blacharskie, naprawy lakiernicze, naprawa i wymiana szyb samochodowych, naprawa elementów z tworzyw sztucznych, mycie samochodu, konserwacja powierzchni lakierowanych i dekoracyjnych.

10. Mechanizm podwozia: ogumienie pneumatyczne, wyważanie kół, pomiary i regulacje ustawienia kół, kontrola i naprawa zawieszeń, obsługa amortyzatorów, obsługa układu kierowniczego i hamulcowego, smarowanie mechanizmów podwozia.

11. Układy ogrzewania i klimatyzacji.

Tłokowe silniki spalinowe: oscyloskopy, diagnoskopy i kody samodiagnozy, komputerowe programy diagnostyczne, kontrola i naprawa osprzętu silników.

12. Układ przeniesienia napędu: ocena stanu technicznego i użytkowane sprzęgieł ciernych, obsługa manualnych i automatycznych skrzyń biegów, obsługa przekładni głównych i mechanizmów różnicowych, obsługa przegubów wałów i półosi, wymiana łożysk tocznych. 13. Gospodarka materiałów eksploatacyjnych w stacji obsługi: metody wyznaczania optymalnych wielkości zapasów, wykorzystanie baz danych.

Konserwacja samochodów: metody zabezpieczenia przed korozją, zabiegi konserwacyjne, obsługa podczas przechowywania.

14. Koszty eksploatacji samochodów: koszt odnów potencjału eksploatacyjnego, koszty użytkowania i ich minimalizacja, wyznaczanie kresu eksploatacji.

Ochrona środowiska w eksploatacji samochodu: metody minimalizacji skażenia środowiska.

15. Systemy ekspertowe, informatyczne w eksploatacji samochodu. Eksploatacja pojazdów elektrycznych, hybrydowych – akumulatory, efekt cieplarniany GHG (Greenhouse gas). Właściwości eksploatacyjne samochodu.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Poznanie zasad formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie prakseologicznych, technicznych, ekonomicznych eksploatacji. Umiejętność badania, projektowania i modyfikacji właściwości eksploatacyjnych środków transportu.wykład, projekt indywidualnyraport pisemny, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w tym opracowania harmonogramu i procesu technicznego obsługi i napraw oraz prowadzenia badań i ich oceny z zakresu stanu eksploatacyjnego samochodunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu
Potrafi opracować harmonogram i proces technologiczny naprawynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Maksymilian Mądziel, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Maksymilian Mądziel, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)