Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse korporacji międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>FKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse korporacji międzynarodowych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wymaga posiadania wiedzy ogólnej z finansów i zarządzania finansami

Treści kształcenia

- Istota zarządzania finansami korporacji.

Definicja Korporacji Międzynarodowych.

Cele Korporacji Międzynarodowych.

Główne obszary zainteresowania zarządzania finansami Korporacji Międzynarodowych.

Konflikty występujące w realizacji celów Korporacji Międzynarodowych.

Ograniczenia występujące w realizacji celów Korporacji Międzynarodowych.

Teorie wyjaśniające działania w międzynarodowym biznesie - aspekt finansowy.

Zjawisko ciągłego wzrostu golobalizacji gospodarki światowej a finanse korporacji.

Metody za pomocą których biznes staje się biznesem międzynarodowym: międzynarodowy handel, licencjonowanie, franchising, joint ventures, akwizycja istniejących operacji, powoływanie nowych zagranicznych oddziałów.

Ograniczenia w warunkach gospodarczych rynku zagranicznego.

- Cele Korporacji Międzynarodowych.

Główne obszary zainteresowania zarządzania finansami Korporacji Międzynarodowych.

Analiza strategii rozwoju wybranych przedsiębiorstw globalnych.

Ceny transferowe - przykłady .

Analiza uwarunkowań prawnych przyrzucania dochodów w jednostkach powiązanych. Ograniczenia wynikające ze zmian w warunkach wymiany – analiza przykładu.

- Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej korporacji międzynarodowej. Analiza przykładów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bukowski Sł., Misola J. - Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe - Wyd. PWN. - 2011

por red. B. Bemaś - Finanse międzynarodowe - Wyd. PWN. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Najlepszy E. - Finanse międzynarodowe przedsiebiorstwa - Wyd. PWE. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Davis H., Green D. - Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego - Wyd. PWN. - 2010

Literatura uzupełniająca

Jajuga K. - Elementy nauki o finansach - Wyd. PWE. - 2007

Świerkowski J. - Zarys ekonomii międzynarodowej - Wyd. PWE. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumienie specyficznych obszarów zarządzania finansami korporacji. Ma umiejętność identyfikacji przepływów finansowych w aspekcie działalności międzynarodowej podmiotu gospodarczego.wykład problemowyegzamin część ustna
Posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej korporacji z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań międzynarodowych. Poprawnie wyciąga wnioski z przebiegu procesów gospodarczych w ich finansowym aspekcie.Umiejętność zarządzania ryzykiem, zabezpieczania taranzakcji międzynarodowych i zarządzania rozwojem w skali globalnej. ćwiczenia problemowezaliczenie część pisemna
Potrafi dokonywać analizy przyczynowo-skutkowej procesów i zjawisk zachodzących w różnych obszarach działalności korporacji. Samodzielnie poszukuje potrzebnych informacji. projekt indywidualnyraport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumienie specyficznych obszarów zarządzania finansami korporacji. Ma umiejętność identyfikacji przepływów finansowych w aspekcie działalności międzynarodowej podmiotu gospodarczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poprawnie wyciąga wnioski proste z analizy danych finansowych. Zestawia przepływy finansowe i interpretuje zaistniałą w korporacji sytuację.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poprawnie wyciąga wnioski syntetyczne i ocenia zachodzące procesy. Programuje przyszłe przepływy finansowe w korporacji międzynarodowej.
Posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej korporacji z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań międzynarodowych. Poprawnie wyciąga wnioski z przebiegu procesów gospodarczych w ich finansowym aspekcie.Umiejętność zarządzania ryzykiem, zabezpieczania taranzakcji międzynarodowych i zarządzania rozwojem w skali globalnej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poprawnie dobiera metody analizy finansowej. Wyciąga wnioski praste i podejmuje próbę oceny sytuacji korporacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Nie tylko identyfikuje ryzyko ale umie je oszacować i przewidzieć jego skutki w działaniu korporacji.
Potrafi dokonywać analizy przyczynowo-skutkowej procesów i zjawisk zachodzących w różnych obszarach działalności korporacji. Samodzielnie poszukuje potrzebnych informacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poprawnie dobiera informacje do interpretacji procesów zachodzących w korporacji. Wyciąga wnioski proste z analizy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poprawnie wyciąga wnioski syntetyczne i ocenia zachodzące procesy w korporacji międzynarodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Feruś
Prowadzący grup: Anna Feruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)