Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>IF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka finansowa
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy niezbędne jest poznanie i umiejętność stosowania narzędzi informatycznych zarówno do zdobywania informacji finansowych, jak również do ich analizy i udostępniania kolejnym odbiorcom. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z obsługą komputerowych systemów analizy danych, programowaniem arkuszy kalkulacyjnych dla aplikacji finansowych, obsługą baz danych, modelowaniem procesów finansowych, sztuczną inteligencją oraz zastosowaniem informatyki w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Treści kształcenia

- Informatyzacja zarządzania finansami - wprowadzenie.

- Bazy danych finansowych w internecie, rodzaje baz, możliwości korzystania, import danych i konwersja do innych formatów

- Komputerowa analiza opłacalności inwestycji za pomocą Excela, funkcje finansowe, zastosowania praktyczne

- Konstruowanie kalkulatorów finansowych

- Planowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - elektroniczny biznes plan

- Przeprowadzanie symulacji procesów finansowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem komputera

- Analiza danych giełdowych z wykorzystaniem programów Excel, Metastock

- Programowanie i testowanie systemów transakcyjnych za pomocą programu Metastock

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bieniek Z. - Informatyka w zarządzaniu - Wizja Press & IT, Warszawa . - 2009

Weron A., Weron R. - Inżynieria finansowa, wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe - WNT, Warszawa. - 2009

Siemieniuk N., Kilon J. - Technologie informatyczne na rynku kapitałowym - Wydawnictwo WSFiZ, Białystok. - 2006

Knosala R. - Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem - PWE, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

LeBeau C., Lucas D.W. - Komputerowa analiza rynków terminowych - WIG-Press, Warszawa . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu dostępności informatycznych baz danych finansowych w systemach komputerowych firm jak i systemach rozproszonych, np. internetwykład/wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
ma umiejętności praktyczne korzystania z systemów bazodanowych w celu pozyskiwania informacji finansowychlaboratorium/studium przypadkuprezentacja projektu
posiada podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i wdrażania prostych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie finansamiwykład/wykład problemowylaboratorium//projekt zespołowyprezentacja projektu
posiada podstawową wiedzę i umiejętności modelowania procesów finansowych z zastosowaniem programów komputerowychwykład/wykład problemowylaboratorium//projekt zespołowyprezentacja projektu
posiada podstawową wiedzę i umiejętności prowadzenia analizy finansowej z zastosowaniem narzędzi informatycznychwykład/wykład problemowylaboratorium//projekt zespołowyprezentacja projektu
Posiada podstawowe umiejętności współpracy w grupielaboratorium/projekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu dostępności informatycznych baz danych finansowych w systemach komputerowych firm jak i systemach rozproszonych, np. internetnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi identyfikować rodzaj systemu bazodanowego oraz konstrukcję bazy danych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi uzyskać dostęp i przeglądać wybrane bazy danych
ma umiejętności praktyczne korzystania z systemów bazodanowych w celu pozyskiwania informacji finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nabył umiejętności konstruowania zapytań do baz danychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nabył umiejętności konstruowania systemów do automatycznej wymiany informacji finansowych
posiada podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i wdrażania prostych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie finansaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zbudować kalkulator finansowy generujący jedną daną wyjściowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie zbudować kalkulator finansowy generujący strumień danych wyjściowych
posiada podstawową wiedzę i umiejętności modelowania procesów finansowych z zastosowaniem programów komputerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętności zaprojektowania złożonego modelu finansowego opartego na arkuszu kalkulacyjnymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności przeprowadzania symulacji modelu finansowego
posiada podstawową wiedzę i umiejętności prowadzenia analizy finansowej z zastosowaniem narzędzi informatycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętności wykorzystania zaawansowanych funkcji finansowych do analizy opłacalności inwestycjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zbudować giełdowy system transakcyjny i przetestować jego skuteczność
Posiada podstawowe umiejętności współpracy w grupieCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Uryniak
Prowadzący grup: Marek Uryniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hadław
Prowadzący grup: Maciej Hadław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hadław
Prowadzący grup: Maciej Hadław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hadław
Prowadzący grup: Maciej Hadław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hadław
Prowadzący grup: Maciej Hadław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Hadław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)