Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>Psych
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, st. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Studenci zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka na poziomie poznawczym, cech osobowości i uwarunkowań aktywności człowieka. Celem jest zdobycie przez studentów umiejętności wykorzystania przekazywanej wiedzy w warunkach pracy zawodowej

Treści kształcenia

- Przedmiot i zakres psychologii, miejsce psychologii wśród innych nauk

- Psychologia procesów poznawczych – percepcja, uwaga, pamięć, myślenie

- Osobowość – cechy osobowości

- Psychologia społeczna - grupy społeczne, komunikacja międzyludzka

- Style kierowania i motywowanie

- Stres

- Podejmowanie decyzji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Doliński, D., Strelau, J. (red.) - Psychologia. Podręcznik akademicki - Gdańsk: GWP. - 2008

Maruszewski T. - Psychologia poznania - Gdańsk: GWP. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wojciszke B. - Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. - Warszawa: Scholar. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B. - Psychologia społeczna - Gdańsk: GWP. - 2006

Literatura uzupełniająca

Strelau, J., (red) - Psychologia t. 1, 2, 3 - Gdańsk: GWP. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowiekawykładzaliczenie cz. pisemna
Umie dostrzegać różnice w sposobach funkcjonowania różnych ludziwykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą osobowości człowieka w podniesieniu efektywności pracownikawykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi stworzyć bardziej efektywną komunikację z innymi osobamiwykładzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowiekanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie podstawowe aspekty ludzkiej aktywnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania człowieka
Umie dostrzegać różnice w sposobach funkcjonowania różnych ludzinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie istniejące różnice pomiędzy osobaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać istniejące różnice pomiędzy osobami w pozytywnym celu
Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą osobowości człowieka w podniesieniu efektywności pracownikanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie zdobytą wiedzę dotyczącą osobowości człowiekanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie zdobytą wiedzę dotyczącą osobowości człowieka
Potrafi stworzyć bardziej efektywną komunikację z innymi osobamiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Klamut
Prowadzący grup: Ryszard Klamut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Klamut
Prowadzący grup: Ryszard Klamut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Klamut
Prowadzący grup: Ryszard Klamut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stecko
Prowadzący grup: Justyna Stecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stecko
Prowadzący grup: Justyna Stecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Stecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)