Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w procesach logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/2C-ZI>IwPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w procesach logistycznych
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy na specjalności Zarządzanie procesami logistycznymi.

Treści kształcenia

- Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją. Rodzaje dokumentacji występującej w przedsiębiorstwie.

- Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. Archiwizacja dokumentów.

- Charakterystyka systemów obiegu dokumentów. XML jako standard służący do efektywnej wymiany dokumentów niezależnie od platformy sprzętowej.

- Wdrożenie systemu obiegu dokumentów na przykładzie systemu Comarch CDN XL.

- Zasady zarządzania czasem. Zarządzanie kalendarzem. Eliminowanie pożeraczy czasu.

- Wdrożenie systemu zarządzania czasem.

- Obieg dokumentów. Korespondencja przychodząca, wewnętrzna i wychodząca.

- Skargi, wnioski, sprawy.

- Tworzenie paczek archiwalnych.

- Skanowanie i dołączanie plików.

- Internetowy moduł obsługi klienta.

- Powiadomienia. Wydruki wysyłkowe.

- Administrowanie systemem.

- Zarządzanie czasem. Dodawanie, edycja i usuwanie użytkowników.

- Wizualne przedstawienie obłożenia użytkownika zadaniami.

- Tworzenie i edycja projektów i zadań.

- Tworzenie raportów do projektów.

- Przypisywanie zadań do użytkowników wraz z wyznaczeniem terminu wykonania.

- Ważenie czasu wykonania zadania.

- Sygnalizacja wolnych użytkowników, którym można zlecić zadania do wykonania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Henryk Bieniok - Zarządzanie czasem : poradnik dla mało efektywnych - Warszawa, Difin. - 2010

Wiesław Bral - Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji - Warszawa, Difin. - 2008

Jerzy Majewski - Informatyka dla Logistyki - Biblioteka Logistyka. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jerzy Majewski - Informatyka dla Logistyki - Biblioteka Logistyka. - 2008

Emil Oesch - Zarządzanie swoim czasem - ABA. - 2004

Thomas Limoncelli - Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów - Helion. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma umiejętność posługiwania się systemem obiegu dokumentówlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
ma umiejętność posługiwania się systemami do zarządzania czasem/zadaniami laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych a w szczególności systemów do zarządzania obiegiem dokumentów i zarządzania czasem pracywykładzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma umiejętność posługiwania się systemem obiegu dokumentów
ma umiejętność posługiwania się systemami do zarządzania czasem/zadaniami
posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych a w szczególności systemów do zarządzania obiegiem dokumentów i zarządzania czasem pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)