Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-03:30 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka paliwowo-energetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>GPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka paliwowo-energetyczna
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Charakterystyka gospodarki paliwowo-energetycznej w zakresie pozyskania, przetwarzania, handlu, przepływu oraz użytkowania nośników energetycznych w przedsiębiorstwie, a także między współpracującymi przedsiębiorstwami

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do wykładu

- Charakterystyka podstawowych nośników energii

- Paliwa ropopochodne – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja

- Gaz ziemny – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja

- Energia elektryczna i ciepło – produkcja, dystrybucja

- Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego

- Podsumowanie treści wykładu

- Wprowadzenie do ćwiczeń

- Systemowe zarządzanie podsystemem paliw i energii w systemach logistycznych

- Audyt energetyczny - cele, zakres, etapy

- Kryteria i wskaźniki oceny efektywności zużycia nośników energii w systemach logistycznych

- Monitorowanie efektów w przedsięwzięciach usprawniających użytkowania paliw i energii

- Obliczenie sumarycznych efektów modernizacji w zakresie zużycia paliw i energii

- Podsumowanie treści ćwiczeń

- Zasady budowy i opracowania projektu inżynierskiego: Opracowanie procedur oceny i wyboru dostawcy nośników energii w systemach logistycznych

- Etap 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia

- Etap 2. Identyfikacja systemu logistycznego

- Etap 3.Charakterystyka dostawców nośników energii

- Etap 4. Opracowanie procedury zakupu nośników energii

- Obrona projektu inżynierskiego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bartodziej G., Tomaszewski M. - Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne - wyd. 2, Wyd. Ferderacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Energetyka i Środowisko, Warszawa. - 2009

Kaczmarski M. - Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Górzyński Jan - Auditing energetyczny - Narodowa Agencja Poszanowania Energii, wyd. 2, Warszawa. - 2002

Góralczyk Izabela i in. - Racjonalna gospodarka energią - Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków. - 2013

Wojciechowski Ł. i in. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań . - 2009

Literatura uzupełniająca

Dakowski M., Wiąckowski S. - O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków - Fundacja Odysseum, Warszawa. - 2005

Kaliski M., Staśko D. - Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski - PAN, Kraków . - 2006

red. K. Kuciński - Energia w czasach kryzysu - Difin, Warszawa. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna klasyfikację i charakterystykę podstawowych nośników energiiwykładzaliczenie cz. pisemna
Zna i rozumie praktyczne zastosowanie norm i regulacji prawnych w zakresie dostaw paliw i energiiwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Klasyfikuje i charakteryzuje systemy logistyczne paliw i energiiwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi posługiwać się wybranymi miernikami i wskaźnikami ocen procesu dostaw nośników energiiwykład, ćwiczenia problemowe, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obrona projektu
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role projekt zespołowysprawozdanie z projektu, obrona projektu
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania projekt zespołowysprawozdanie z projektu, obrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna klasyfikację i charakterystykę podstawowych nośników energiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie przyjętej treści kształcenia
Zna i rozumie praktyczne zastosowanie norm i regulacji prawnych w zakresie dostaw paliw i energiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie przyjętej treści kształcenia
Klasyfikuje i charakteryzuje systemy logistyczne paliw i energiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie przyjętej treści kształcenia
Potrafi posługiwać się wybranymi miernikami i wskaźnikami ocen procesu dostaw nośników energiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie przyjętej treści kształcenia
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda, Zdzisław Jedynak
Prowadzący grup: Paweł Bełch, Zdzisław Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Jedynak
Prowadzący grup: Zdzisław Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.