Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Infrastruktura logistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>IL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura logistyczna
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wiedza i umiejętności związane z infrastrukturą logistyczną

Treści kształcenia

- Pojęcie i znaczenie infrastruktury logistycznej

- Struktura infrastruktury w procesach logistycznych

- Infrastruktura transportowa

- Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna

- Systemy opakowań

- Infrastruktura informatyczna logistyki

- Infrastruktura międzynarodowych procesów logistycznych

- Problemy rozwoju infrastruktury

- Istota i znaczenie infrastruktury w realizacji zadań logistycznych

- Infrastruktura transportu

- Technika w infrastrukturze

- Sprzęt informatyczny i oprogramowanie w logistyce

- Centra logistyczne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ficoń K. - Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna - Belstudio, Warszawa. - 2009

Wojewódzka - Król K., Rolbiecki R. - Infrastruktura transportu - UG, Gdańsk. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ficoń K. - Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna - Belstudio, Warszawa. - 2009

Wojciechowski A., Wojciechowski L., Kosmatka T. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - WSL, Poznań. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Fechner I. - Centra logistyczne. Cel - Realizacja - Przyszłość - BL, Poznań. - 2004

Literatura uzupełniająca

Ciesielski M. - Rynek usług logistycznych - Difin, Warszawa. - 2005

Markusik S. - Infrastruktura logistyczna w transporcie - T 1 i 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna pojęcia dotyczące infrastruktury logistycznejwykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi posługiwać się współczesnymi pojęciami z zakresu infrastruktury procesów logistycznychćwiczenia problemowekolokwium
Zna poszczególne rodzaje infrastruktury logistycznejwykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi porównywać zjawiska, procesy i prawidłowości w obszarze infrastruktury logistycznej różnych systemów logistycznychćwiczenia problemowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna pojęcia dotyczące infrastruktury logistycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna szeroki zakres pojęć dotyczących infrastruktury logistycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna szczegółowe pojęcia dotyczące infrastruktury logistycznej
Potrafi posługiwać się współczesnymi pojęciami z zakresu infrastruktury procesów logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi posługiwać się szerokim zakresem pojęć z zakresu infrastruktury logistycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi posługiwać się szczegółowymi pojęciami z zakresu infrastruktury logistycznej
Zna poszczególne rodzaje infrastruktury logistycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna komponenty poszczególnych rodzajów infrastruktury logistycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna tendencje rozwojowe poszczególnych rodzajów infrastruktury logistycznej
Potrafi porównywać zjawiska, procesy i prawidłowości w obszarze infrastruktury logistycznej różnych systemów logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi porównywać szeroki zakres zjawisk, procesów i prawidłowości w obszarze infrastruktury logistycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi porównywać szczegółowo zjawiska, procesy i prawidłowości w obszarze infrastruktury logistycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paweł Bełch, Dariusz Kłak, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paweł Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.