Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>PI2-ZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski II
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 7 sem. - logistyka, obsługa portów lotniczych, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - logistyka, systemy transportowe, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt inżynierski, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak, Tadeusz Olejarz, Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Marcin Kłak, Tadeusz Olejarz, Magdalena Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt inżynierski, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda, Tadeusz Olejarz, Joanna Woźniak
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Tadeusz Olejarz, Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)