Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania zapasami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>PZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania zapasami
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia związane z zapasami. Koszty zapasów.

- System uzupełniania zapasu oparty na poziomie informacyjnym.

- System uzupełniania zapasu oparty na przeglądzie okresowym.

- Inne systemy uzupełniania zapasu.

- Optymalizacja wielkości zapasu rotującego - model EOQ.

- Poziom obsługi klienta, zapas zabezpieczający.

- Analiza popytu niezależnego - profil popytu, analiza ABC/XYZ.

- Analiza struktury zapasu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Krzyżaniak S., Cyplik P. - Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy, wyd. 2 - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krzyżaniak S. - Podstawy zarządzania zapasami w przykładach - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2008

Literatura uzupełniająca

Zielecki W. (red) - Logistyka w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Andrzejczyk P., Zając J. - Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2011

Sarjusz-Wolski Z. - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstiw - PWE, Warszawa. - 2000

Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2012

Krzyżaniak S., Niemczyk A., Majewski J., Andrzejczyk P. - Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2014

Szymonik A. (red.) - Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw - Difin, Warszawa. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zapasamiwykład / wykład informacyjny, laboratorium / realizacja zleconego zadaniasprawdzian pisemny
Potrafi analizować przebieg procesu zmiany poziomu zapasulaboratorium / realizacja zleconego zadaniasprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi planować przebieg procesu zmiany poziomu zapasulaboratorium / realizacja zleconego zadaniasprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zapasamilaboratorium / realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zapasami
Potrafi analizować przebieg procesu zmiany poziomu zapasu
Potrafi planować przebieg procesu zmiany poziomu zapasu
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zapasami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.