Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Targi i wystawy gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DU>TiWG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Targi i wystawy gospodarcze
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 3 sem. - logistyka-logistyka dystrybucji i handlu, st. II-go st.
Przedmioty 3 sem. - logistyka-logistyka lotnicza, st. II-go st.
Przedmioty 3 sem. - logistyka-logistyka służb mundurowych , st. II-go st.
Przedmioty 3 sem. - logistyka, zarządzanie transportem w logistyce, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Spedycja; transport w handlu międzynarodowym; rola i znaczenia umów i konwencji międzynarodowych w transporcie; dokumenty przewozowe wybranych gałęziach transportu; ubezpieczenia w transporcie; transport ładunków ponadnormatywnych i niebezpiecznych

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do przedmiotu

- Spedycja. Transport w handlu międzynarodowym

- Rola i znaczenia umów i konwencji międzynarodowych w transporcie

- Dokumenty przewozowe wybranych gałęziach transportu

- Ubezpieczenia w transporcie

- Transport ładunków ponadnormatywnych i niebezpiecznych

- Podsumowanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Neider J. - Transport międzynarodowy - PWE, Warszawa. - 2012

Januła E. i in. - Spedycja - Dyfin, Warszawa. - 2011

Sikorski P. - Spedycja w praktyce - wiek XXI - Polskie Wyd.Transportowe, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Neider J. - Transport międzynarodowy - PWE, Warszawa. - 2012

Januła E. i in. - Spedycja - Dyfin, Warszawa. - 2011

Sikorski P. - Spedycja w praktyce - wiek XXI - Polskie Wyd.Transportowe, Warszawa. - 2008

Literatura uzupełniająca

Rydzykowski W. i in. - Transport - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie praktyczne zastosowanie dokumentów przewozowych w transporciewykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna i rozumie ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnejwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna krajowe i międzynarodowe organizacje Transport-Spedycja-Logistykawykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie praktyczne zastosowanie dokumentów przewozowych w transporcienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie przygotowania dokumentów przewozowych w transporcienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie przygotowania dokumentów przewozowych w transporcie
Zna i rozumie ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie ustaw i konwencji w działalności transportowej i spedycyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie ustaw i konwencji w działalności transportowej i spedycyjnej
Zna krajowe i międzynarodowe organizacje Transport-Spedycja-Logistykanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie krajowych i międzynarodowych organizacji Transport-Spedycja-Logistykanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie krajowych i międzynarodowych organizacji Transport-Spedycja-Logistyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Lucyna Witek, Iwona Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Joanna Wiażewicz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Joanna Wiażewicz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Joanna Wiażewicz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Nycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)