Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DU>ZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie logistyczne
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

The syllabus

- Introduction to the course

- Logistics management - wtages of development

-

-

-

-

- Summary

- Introduction to the course

- Selected aspects of managed warehouse

-

-

-

-

- Summary

Treści kształcenia

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliography used during lectures

Coyle J. J. i in. - Zarządzanie logistyczne - PWE, Warszawa. - 2010

pod red. J. Sępa - Zarządzanie logistyczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Bibliography used during classes/laboratories/others

Wojciechowski Ł. i in. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Bibliography to self-study

Wojciechowski Ł. i in. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Matulewski M. in. - Systemy logistyczne - komponenty, działania, przykłady - Biblioteka Logistyka, Wydanie 2, Poznań. - 2008

Extra bibliography

Skowronek C. i in. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Wydanie 4, Warszawa. - 2008

Pfohl H. Ch. - Systemy logistyczne – podstawy organizacji i zarządzania - Biblioteka logistyka, Poznań. - 1998

Twaróg J. - Mierniki i wskaźniki logistyczne - Biblioteka Logistyka, Poznań. - 2003

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student who completed the moduleTypes of classes / teaching methods leading to achieving a given outcome of teachingThe ways of veryfing every mentioned outcome of teaching
Knows and understands the processes in the logistics supply chainlecture, problem excercisesexamination, written part
Knows and understands the form of logistics organization in the enterpriselectureexamination, written part
Understands the role and importance of logistics strategieslectureexamination, written part
Is able to use the selected tools and methods in the logistics subsystemslecture, problem excercisesexamination, written part

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

with the grade 3with the grade 4with the grade 5
Knows and understands the processes in the logistics supply chainnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 3, but also Has consolidated knowledge and skills in accordance with the accepted educational contentnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 4, but also Has extensive knowledge and skills through self-study of indicated literature in the approved training content
Knows and understands the form of logistics organization in the enterprisenot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 3, but also Has consolidated knowledge and skills in accordance with the accepted educational contentnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 4, but also Has extensive knowledge and skills through self-study of indicated literature in the approved training content
Understands the role and importance of logistics strategiesnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 3, but also Has consolidated knowledge and skills in accordance with the accepted educational contentnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 4, but also Has extensive knowledge and skills through self-study of indicated literature in the approved training content
Is able to use the selected tools and methods in the logistics subsystemsnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 3, but also Has consolidated knowledge and skills in accordance with the accepted educational contentnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 4, but also Has extensive knowledge and skills through self-study of indicated literature in the approved training content
has specific social competenceshas specific social competences

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Jedynak
Prowadzący grup: Zdzisław Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Jedynak
Prowadzący grup: Zdzisław Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)