Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DU>ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do problematyki zarządzania projektem. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektem.

- Zarządzanie procesem projektowania. Planowanie projektu. Organizacja projektu. Tworzenie zespołu projektowego. Ryzyko projektu.

- Metody sieciowe w zarządzaniu projektem (metoda ścieżki krytycznej, CPM, PERT, drzewa decyzyjne)

- Zarządzanie projektami logistycznymi. Opracowanie projektu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Grucza B., Ogonek K., Trocki M. - Zarządzanie projektami - PWE, Warszawa . - 2009

Lock D., - Podstawy zarządzania projektami, - PWE, Warszawa . - 2009

Pawlak M., - Zarządzanie projektami, - PWN, Warszawa . - 2010

Stabryła A., - Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - PWN, Warszawa . - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Grucza B., Ogonek K., Trocki M. - Zarządzanie projektami - PWE, Warszawa. - 2009

Hydzik P., Sobolewski M. - Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Nowosielski S. - Procesy i projekty logistyczne - Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. - 2008

Pawlak M. - Zarządzanie projektami - PWN, Warszawa. - 2010

Stabrył A. - Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - PWN, Warszawa . - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma opanowaną teorię i metodologię zarządzania projektem.wykład, ćwiczenia problemowe, projekt zespołowyprezentacja projektu, zaliczenie cz. ustna
Posiada umiejętność matematycznej analizy projektów ze szczególnym uwzględnieniem problemów logistycznych.
Potrafi współpracować w tworzeniu i realizacji projektu.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma opanowaną teorię i metodologię zarządzania projektem.
Posiada umiejętność matematycznej analizy projektów ze szczególnym uwzględnieniem problemów logistycznych.
Potrafi współpracować w tworzeniu i realizacji projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szetela
Prowadzący grup: Beata Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Paweł Hydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Paweł Hydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski, Paweł Hydzik, Jolanta Stec-Rusiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Paweł Hydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Paweł Hydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)