Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZI>CH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - logistyka, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Budowa pierwiastków i związków chemicznych. Elementy chemii nieorganicznej. Kwasy, zasady, sole. Typy reakcji chemicznych. Roztwory i procesy w roztworach, stężenia. Elementy chemii organicznej. Węglowodory, ropa naftowa. Polimery. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Termochemia. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Stany skupienia materii. Elektrochemia. Korozja. Elementy chemii analitycznej. Elementy chemii procesowej. Podstawy technologii chemicznej.

- Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium. Klasyfikacja i właściwości związków chemicznych. Elektrolity: właściwości fizykochemiczne i ich pomiar. Przykłady oznaczeń analitycznych. Oddziaływanie substancji chemicznych na materiały

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, 2, PWN Warszawa , 2004 - - . -

Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, t. 1, 2, PWN Warszawa , 2008 - - . -

Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza, Chemia ogólna i nieorganiczna. Zadania i problemy, Oficyn - - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa pod redakcją J. Kalembkiewicza, Chemia ogólna i nieorganiczna. Laboratorium cz. I , O - - . -

Mastalerz P., Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 2000 - - . -

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, t. 1, 2, PWN, Warszawa , 2005 - - . -

Literatura uzupełniająca

Kopacz M., Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z analizy ilościowej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów , 2009 - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie budowę materii, klasy i właściwości związków, oznaczenia analityczne. Rozumie przemiany chemiczne, ich efekty i znaczenie dla procesów przemysłowych i logistycznych. wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna klasyfikacje i właściwości substancji chemicznych oraz wybrane metody badań składu i właściwości związków laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Zna oddziaływanie substancji chemicznych na materiałylaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie budowę materii, klasy i właściwości związków, oznaczenia analityczne. Rozumie przemiany chemiczne, ich efekty i znaczenie dla procesów przemysłowych i logistycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie analizować i oceniać współzależności w procesach chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonać obliczenia i oszacowań efekt końcowy
Zna klasyfikacje i właściwości substancji chemicznych oraz wybrane metody badań składu i właściwości związków nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy teoretyczne klasyfikacji substancji, potrafi wyciągać poprawne wnioski z badańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie dokonuje wyboru metody badań i ocenia wyniki
Zna oddziaływanie substancji chemicznych na materiałyCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)