Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie przemysłu spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZI>TPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie przemysłu spożywczego
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Surowce pochodzenia roślinnego i ich znaczenie w produkcji żywności. Produkcja i rynek surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego. Właściwości, skład chemiczny i wartość odżywcza. Kierunki zagospodarowania technologicznego.

- Surowce pochodzenia zwierzęcego i ich znaczenie w produkcji żywności. Produkcja i rynek surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Właściwości, skład chemiczny i wartość odżywcza. Kierunki zagospodarowania technologicznego.

- Rodzaje i typy operacji w technologii żywności. Technologia przetwórstwa surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego. Przemysł zbożowy, owocowo -warzywny, cukrowniczy, olejarski, browarniczy, fermentacyjny.

- Rodzaje i typy operacji w technologii żywności. Technologia przetwórstwa surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Przemysł mięsny, mleczarski, drobiarski, rybny, pszczelarski.

- Dodatki funkcjonalne w przemyśle spożywczym i kierunki ich wykorzystania. Mycie i dezynfekcja urządzeń technologicznych, Zagospodarowanie surowców odpadowych, gospodarka wodna i ściekowa.

- Systemy bezpieczeństwa i standardy higieniczne w technologii przemysłu spożywczego. Zasady sanitarne i weterynaryjne.

- Zasady doboru materiałów i urządzeń do budowy aparatury w przemyśle spożywczym. Parametry techniczno-użytkowe urządzeń w technologii żywności.

- Obliczania wydajności przykładowych procesów w technologii żywności. Metody komputerowego wspomagania procesów obliczeniowych.

- Dobór surowców zasadniczych i pomocniczych oraz opracowanie receptur przykładowych produktów żywnościowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pijanowski - Ogólna technologia żywności - WNT. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wojdalski J. - Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spożywczym. wybrane zagadnienia - Wydawnictwo SGGW. - 2010

Biller E., Wierzbicka A. - Wybrane procesy w technologii żywności - Wydawnictwo. - 2003

Mitek M., Słowiński M. - Wybrane zagadnienia z technologii żywności - Wydawnictwo SGGW. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe surowce przemysłu spożywczego oraz kierunki zagospodarowania technologicznegowykładegzamin cz. pisemna
zna wybrane procesy i operacje stosowane w technologii żywnościwykładegzamin cz. pisemna
Zna wybrane materiały i techniki pomocnicze wykorzystywane w w technologiach przemysłu spożywczego.wykładegzamin cz. pisemna
zna systemy bezpieczeństwa, kontroli i zarządzania jakością stosowane w technologiach przemysłu spożywczegowykładegzamin cz. pisemna
potrafi rozwiązać proste przykłady obliczeniowe zadania inżynierskie z zakresu technologii żywnościlaboratorium problemowesprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna podstawowe surowce przemysłu spożywczego oraz kierunki zagospodarowania technologicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna wybrane procesy i operacje stosowane w technologii żywnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Zna wybrane materiały i techniki pomocnicze wykorzystywane w w technologiach przemysłu spożywczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
zna systemy bezpieczeństwa, kontroli i zarządzania jakością stosowane w technologiach przemysłu spożywczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
potrafi rozwiązać proste przykłady obliczeniowe zadania inżynierskie z zakresu technologii żywnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (sporadyczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kusz, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Bożena Kusz, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kowalczyk, Krzysztof Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Karolina Kowalczyk, Krzysztof Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)