Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>ZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie logistyczne
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

logistyczna w przedsiębiorstwie, ocena systemów logistycznych, systemowe zarządzanie przedsiębiorstwem ukierunkowanym na trwały sukces, zarządzanie magazynem - czynnik ludzki, zarządzania zapasami - inwentaryzacja na magazynie, budowa i opracowanie zamówień do dostawców, wskaźniki i mierniki oceny pracy na magazynie

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do przedmiotu

- Etapy rozwoju zarządzania logistycznego

- Outsourcing w logistyce

- Działalność logistyczna w przedsiębiorstwie

- Ocena systemów logistycznych

- Systemowe zarządzanie przedsiębiorstwem ukierunkowanym na trwały sukces

- Podsumowanie

- Wprowadzenie do przedmiotu

- Zarządzanie magazynem - czynnik ludzki

- Zarządzania zapasami - inwentaryzacja na magazynie

- Budowa i opracowanie zamówień do dostawców

- Wskaźniki i mierniki oceny pracy na magazynie cz. 1

- Wskaźniki i mierniki oceny pracy na magazynie cz. 2

- Podsumowanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Coyle J. J. i in. - Zarządzanie logistyczne - PWE, Warszawa. - 2010

pod red. J. Sępa - Zarządzanie logistyczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wojciechowski Ł. i in. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Wojciechowski Ł. i in. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Matulewski M. in. - Systemy logistyczne - komponenty, działania, przykłady - Biblioteka Logistyka, Wydanie 2, Poznań. - 2008

Literatura uzupełniająca

Matulewski M. i in. - Systemy logistyczne - komponenty, działania, przykłady - Biblioteka Logistyka, Wydanie 2, Poznań, 2008. -

Skowronek C. i in. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Wydanie 4, Warszawa. - 2008

Pfohl H. Ch. - Systemy logistyczne – podstawy organizacji i zarządzania - Biblioteka logistyka, Poznań. - 1998

Twaróg J. - Mierniki i wskaźniki logistyczne - Biblioteka Logistyka, Poznań. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie procesy zachodzące w logistycznym łańcuchu dostawwykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna
Zna i rozumie formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwiewykładegzamin cz. pisemna
Rozumie rolę i znaczenie strategii logistycznychwykładegzamin cz. pisemna
Potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i metodami stosowanymi w podsystemach logistycznychwykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie procesy zachodzące w logistycznym łańcuchu dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw
Zna i rozumie formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
Rozumie rolę i znaczenie strategii logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie strategii logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie strategii logistycznych
Potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i metodami stosowanymi w podsystemach logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie mierników i wskaźników oceny systemów logistykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie mierników i wskaźników oceny systemów logistyki
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Jedynak
Prowadzący grup: Zdzisław Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Jedynak
Prowadzący grup: Zdzisław Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)