Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>ZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę, proces i narzędzia zarządzania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy i planowania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Treści kształcenia

- Istota strategii i zarządzania strategicznego, poziomy i rodzaje strategii

- Metody analizy makrootoczenia

- Metody analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

- Metody portfelowe w zarządzaniu portfelem produkcji

- Zintegrowane metody analizy strategicznej (analiza SWOT i SPACE)

- Podstawowe strategie stosowane w przedsiębiorstwach logistycznych

- Implementacja strategii

- Kontrola realizacji strategii

- Współczesne trendy i koncepcje rozwojowe zarządzania strategicznego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gierszewska G., Romanowska M. - Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - PWE, Warszawa. - 2009

Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. - Koncepcje strategii organizacji - PWE, Warszawa . - 2009

Pierścionek Z. - Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - PWN, Warszawa. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jankowska-Mihułowicz M. - Zarządzanie strategiczne. Materiały pomocnicze - PRz, Rzeszów. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe metody analizy strategicznej i potrafi się nimi posługiwaćwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Poprawnie identyfikuje podstawowe mechanizmy i procesy rynkowe ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska konkurencjićwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
Potrafi zaplanować odpowiednie działania zmierzające do zbudowania pozycji konkurencyjnej podmiotu realizującego dany projektprojekt zespołowyprezentacja projektu
Potrafi wskazać podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej analizowanego przedsiębiorstwaprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe metody analizy strategicznej i potrafi się nimi posługiwaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Prawidłowo dobiera odpowiednie metody i potrafi wskazać odpowiednie źródła informacji nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie stosuje poznane metody i potrafi formułować właściwe wnioski
Poprawnie identyfikuje podstawowe mechanizmy i procesy rynkowe ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska konkurencjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również określa szanse i zagrożenia w działalności przedsiębiorstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić pogłębioną analizę konkurencji w wybranym sektorze
Potrafi zaplanować odpowiednie działania zmierzające do zbudowania pozycji konkurencyjnej podmiotu realizującego dany projektnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazuje kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa w wybranych branżachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie opracowuje strategię przedsiębiorstwa lub jej wybrane elementy i określa warunki jej implementacji
Potrafi wskazać podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej analizowanego przedsiębiorstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazać mocne i słabe strony w odniesieniu do wybranych konkurentównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie zaprojektować optymalną strategię wykorzystującą wytypowane przewagi konkurencyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olena Arefieva
Prowadzący grup: Olena Arefieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Mihułowicz
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bembenek
Prowadzący grup: Bogusław Bembenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)