Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia produktu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/03A-ZL>SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia produktu
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - nowoczesny marketing, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę strategii produktu oraz narzędzia jej kształtowania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności marketingowej podejmowanej przez polskie podmioty rynkowe

Treści kształcenia

- Istota oraz definicje produktu. Produkt a pozostałe elementy marketingu-mix

- Ewolucja potrzeb konsumentów a zmiany produktów dostępnych na rynku

- Typologie produktów

- Struktura produktu

- Pozycjonowanie produktu

- Cykl życia produktu - warianty występowania, strategie marketingowe w poszczególnych etapach

- Elementy produktu (marka, opakowanie, jakość)

- Proces wprowadzania nowego produktu na rynek

- Produkt a rozwój mediów elektronicznych. Masowa customizacja

- Zarządzanie portfelem produktów

- Opracowanie strategii wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek

- Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

K. Best - Design management: zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. - 2009

R. Morris - Projektowanie produktu - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. - 2009

H. Mruk, I.P. Rutkowski - Strategia produktu - PWE, Warszawa. - 2001

I.P. Rutkowski - Rozwój nowego produktu: metody i uwarunkowania - PWE, Warszawa. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna istotę oraz złożoność współczesnych produktówwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Posiada umiejętność kształtowania poszczególnych elementów produktu wykład/wykład multimedialnyćwiczenia/projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Umie stosować strategie marketingowe na różnych etapach cyklu życia produktuwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi przeprowadzić proces segmentacji rynku oraz spozycjonować produkt dla wyodrębnionego segmentuwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/ćwiczenia problemowe, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Posiada wiedzę dotyczącą etapów wprowadzania nowych produktów na rynekwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/ćwiczenia problemowe, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Posiada umiejętność współpracy w grupie w kontekście przygotowywania koncepcji wprowadzenia nowego produktu na rynekćwiczenia/projekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna istotę oraz złożoność współczesnych produktównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie przeprowadzić analizę wskazanych produktów na różnych poziomach ich strukturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest w stanie zidentyfikować możliwości rozwoju wskazanych, istniejących na różnych rynkach produktów
Posiada umiejętność kształtowania poszczególnych elementów produktu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie zaproponować modyfikację wskazanego produktu na różnych poziomach jego strukturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest w stanie zaproponować modyfikację wskazanych produktów w powiązaniu ze sobą i w ramach całego asortymentu przedsiębiorstwa
Umie stosować strategie marketingowe na różnych etapach cyklu życia produktunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać determinanty stosowania poszczególnych strategii marketingowych podczas różnych faz cyklu życia produktunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie przeprowadzić analizę poszczególnych faz cyklu życia danego produktu i dobrać dla niego najlepsze strategie marketingowe
Potrafi przeprowadzić proces segmentacji rynku oraz spozycjonować produkt dla wyodrębnionego segmentunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi, na podstawie analizy rynku, dobrać kryteria segmentacji dla danego produktu, a następnie wyodrębnić perspektywiczne grupy konsumentównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zidentyfikować dla wskazanego produktu unikalną cechę sprzedaży (USP) oraz zaproponować sposób jej eksponowania w przyszłych działaniach marketingowych
Posiada wiedzę dotyczącą etapów wprowadzania nowych produktów na ryneknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie zaproponować szczegółowe zadania konieczne do zrealizowania na poszczególnych etapachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest w stanie powiązać proces wprowadzania nowego produktu na rynek z obecnymi realiami rynkowymi we wskazanych branżach
Posiada umiejętność współpracy w grupie w kontekście przygotowywania koncepcji wprowadzenia nowego produktu na ryneknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące całego projektu przygotowanego przez grupęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest w stanie - w sposób płynny - razem z innymi członkami grupy zaprezentować przygotowany projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Bartosz Górski, Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zhanna Poplavska
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Zhanna Poplavska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)