Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przegląd metodyk zwinnych zgodnych z AGILE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/04-DL>PMZZzA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przegląd metodyk zwinnych zgodnych z AGILE
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do realizacji projektów z wykorzystaniem metodyk nieliniowych, zgodnych z maniefestem AGILE

- Przegląd metodyk zwinnych

- Specyfika realizacji projektów zgodnie z metodyką Scrum

- Realizacja projektu informatycznego zgodnie ze standardem Microsoft Solution Framework (MSF) oraz Microsoft Operation Framework (MOF)

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna specyfikę realizacji projektów nieliniowych (głównie informatycznych, związanych z tworzeniem nowych produktów, innowacyjnych) oraz rozumie założenia manifestu AGILE.wykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna
Zna metodyki wynikające ze standardu AGILE i potrafi określić podstawowe ich założenia oraz ocenić użyteczność dla organizacji.wykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna
Zna specyfikę realizacji projektu zgodnie z metodyką Scrum.wykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Zna specyfikę realizacji projektu informatycznego zgodnie ze standardem Microsoft Solution Framework (MSF) oraz Microsoft Operation Framework (MOF)wykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna specyfikę realizacji projektów nieliniowych (głównie informatycznych, związanych z tworzeniem nowych produktów, innowacyjnych) oraz rozumie założenia manifestu AGILE.
Zna metodyki wynikające ze standardu AGILE i potrafi określić podstawowe ich założenia oraz ocenić użyteczność dla organizacji.
Zna specyfikę realizacji projektu zgodnie z metodyką Scrum.
Zna specyfikę realizacji projektu informatycznego zgodnie ze standardem Microsoft Solution Framework (MSF) oraz Microsoft Operation Framework (MOF)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Trojnar
Prowadzący grup: Agnieszka Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)