Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Targi i wystawy gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/4-DU/07>TiWG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Targi i wystawy gospodarcze
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę współczesnych targów oraz techniki marketingu wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności marketingowej podejmowanej przez polskie podmioty rynkowe

Treści kształcenia

- Ogólne pojęcie targów i wystaw, ich typologia oraz funkcje

- Targi krajowe oraz zagraniczne w ujęciu historycznym

- Targi i wystawy gospodarcze w systemie komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa

- Zarządzanie udziałem w targach. Planowanie udziału w targach

- Kryteria wyboru imprezy targowej oraz określenie celów uczestnictwa

- Konstruowanie budżetu uczestnictwa w targach

- Organizowanie przestrzeni wystawienniczej oraz projektowanie stoiska

- Dobór i szkolenie personelu

- Przygotowanie materiałów promocyjnych

- Praca stoiska podczas targów

- Ocena skuteczności oraz podtrzymywanie kontaktów po targach

- Błędy popełniane przez wystawców w ramach aranżacji stoiska oraz obsługi zwiedzających

- Polskie oraz zagraniczne instytucje targowe

- Charakterystyka lokalnych imprez targowych

- Targi a Internet i „nowe media”

- Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Gębarowski - Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej - , Wyd. Regan Press, Gdańsk . - 2010

B. Siskind - Marketing wystawienniczy - Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków . - 2006

D. Kreuter - Targowe techniki sprzedaży. Pięć kroków do pozyskania nowych klientów podczas targów - Wyd. Akademia sukcesu – HDT Consulting, Warsz. - 2004

H. Mruk, A. Kuca - Marketing targowy. Vademcum wystawcy - Wyd. Polska Korporacja Targowa, Poznań . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie istotę współczesnych targów i wystaw gospodarczych oraz ich znaczenia dla kreowania wymiany handlowejwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Umie wdrożyć w praktyce wszystkie etapy procesu przygotowania i realizacj wystąpienia targowegowykład/wykład multimedialnyćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi identyfikować błędy popełniane przez wystawcówwykład/wykład multimedialnyzaliczenie cz. pisemna
Zna podmioty (organizacje) funkcjonujące na rynku targowym (w wymiarze międzynarodowym oraz krajowym)wykład/wykład multimedialnyzaliczenie cz. pisemna
Zna historię wystaw światowychwykład/wykład multimedialnyzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętność współpracy w grupie w kontekście przygotowania wystąpienia targowegoćwiczenia/projekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie istotę współczesnych targów i wystaw gospodarczych oraz ich znaczenia dla kreowania wymiany handlowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać trendy zarysowujące się w obszarze wystawiennictwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyciągnąć wnioski wynikające z procesu ewolucyjnego targów i wystaw gospodarczych
Umie wdrożyć w praktyce wszystkie etapy procesu przygotowania i realizacj wystąpienia targowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi stworzyć szczegółowy harmonogram działańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zaproponować sposoby oceny podjętych działań
Potrafi identyfikować błędy popełniane przez wystawcównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie wskazać sposoby zapobiegania pojawiającym się błędomnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wziął udział w dowolnych targach
Zna podmioty (organizacje) funkcjonujące na rynku targowym (w wymiarze międzynarodowym oraz krajowym)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić wpływ tych podmiotów na polski rynek targowynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna szczegółowy zakres działania tych podmiotów
Zna historię wystaw światowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać obecne znaczenie wystaw światowych dla promocji państw i kreowania wymiany handlowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi krytycznie spojrzeć na organizację wystaw światowych w XXI wieku
Posiada umiejętność współpracy w grupie w kontekście przygotowania wystąpienia targowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące całego projektu przygotowanego przez grupęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest w stanie - w sposób płynny - razem z innymi członkami grupy zaprezentować przygotowany projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Ewelina Nycz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Joanna Wiażewicz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Joanna Wiażewicz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Witek
Prowadzący grup: Joanna Wiażewicz, Lucyna Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Wiażewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)