Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zrównoważone zarządzanie organizacją, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-nowoczesny marketing, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-zarz. przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-zarządzanie działalnością gospodarczą, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Przeprowadzenie badań w oparciu o źródła wtórne i/lub pierwotne

- Analiza wyników, formułowanie wniosków

- Opracowanie treści pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura do samodzielnego studiowania

Dudziak A., Żejmo A. - Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów - Difin, Warszawa. - 2008

Kaczmarek T. - Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską. - http://bg.univ.szczecin.pl/pliki/poradnik_dla_studentow.pdf. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawowe umiejętności niezbędne do przygotowania pracy pisemnej z zakresu zarządzania w oparciu o dostępne źródłaPraca dyplomowaraport pisemny
Umie przeprowadzić podstawowe badaniapraca dyplomowaraport pisemny, obserwacja wykonawstwa
Formułuje elementarne wnioski na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badańpraca dyplomowaraport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawowe umiejętności niezbędne do przygotowania pracy pisemnej z zakresu zarządzania w oparciu o dostępne źródłanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie posługiwać się różnymi technikami umożliwiającymi prezentację wynikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma dobrze rozwinięte umiejętności językowe pozwalające na poprawne przygotowanie tekstów
Umie przeprowadzić podstawowe badanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo planuje przebieg badań i dobiera właściwe metody i narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również w zaawansowanym stopniu posługuje się terminologią przy opisie metodologii badań
Formułuje elementarne wnioski na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również trafnie wskazuje na przyczyny i skutki ocenianych procesów i zjawisknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sformułować rozbudowane wnioski oraz zalecenia na podstawie przeprowadzonych badań oraz wskazać poprawne rozwiązania dla analizowanych problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jurgilewicz, Beata Zatwarnicka-Madura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Zatwarnicka-Madura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański, Justyna Stecko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)