Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>Soc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zmiany społeczne - uwarunkowania, mechanizmy, kierunek zmian. Procesy społeczne – analiza wybranych przykładów. Znaczenie ładu społecznego .

Treści kształcenia

- Status naukowy socjologii.

- Konformizm u człowieka i jego działanie w sytuacjach trudnych. Postawy społeczne.

- Uprzedzenia i stereotypy. Konflikt jako zjawisko społeczne.

- Kultura jako zjawisko socjologiczne.

- Patologie społeczne - analiza socjologiczna tego zjawiska.

- Interakcje społeczne.

- Procesy transformacji ustrojowej w Polsce.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szacka Barbara - Wprowadzenie do socjologii - Oficyna Naukowa. - 2003

Giddens Anthony - Socjologia - PWN. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Turner J.H. - Socjologia, koncepcje i ich zastosowanie - Zysk i S-ka. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Sztompka Piotr - Socjologia, analiza społeczeństwa - Znak. - 2002

Literatura uzupełniająca

Bauman Zygmunt - Globalizacja - PIW. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania człowieka, w życiu społecznym.wykład / wykład informacyjnyzaliczenie cz. pisemna
Potrafi obserwować i oceniać zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwie.ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna
Rozumie zachowania członków społeczeństwa i motywy ich postępowania.wykład / wykład problemowy; ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna
Ma świadomość ustawicznego doskonalenia się. Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonalenia.ćwiczenia / ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania człowieka, w życiu społecznym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedyskutować problemy związane z podstawowymi mechanizmami oraz prawidłowościami funkcjonowania życia społecznego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi scharakteryzować i ocenić elementarne problemy związane z mechanizmami oraz prawidłowościami funkcjonowania życia społecznego.
Potrafi obserwować i oceniać zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać przyczyny zaistniałej sytuacji społecznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi scharakteryzować społeczne przyczyny nierównomiernego rozwoju współczesnego świata.
Rozumie zachowania członków społeczeństwa i motywy ich postępowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również charakteryzuje relacje człowieka i otoczenia. Ma podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów komunikowania sie człowieka w relacjach społecznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi właściwie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w określonym obszarze do rozwiązywania występujących podstawowych problemów.
Ma świadomość ustawicznego doskonalenia się. Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonalenia.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prendecki
Prowadzący grup: Artur Polakiewicz, Krzysztof Prendecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rejman
Prowadzący grup: Krzysztof Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rejman
Prowadzący grup: Krzysztof Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rejman
Prowadzący grup: Anita Baca, Krzysztof Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rejman
Prowadzący grup: Krzysztof Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rejman
Prowadzący grup: Krzysztof Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)