Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie i symulacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZL>ProgISym
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 5 sem. - zarządzanie - nowoczesny marketing, nst. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 5 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, nst. I-go stopnia
Przedmioty 5 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, nst. I-go stopnia
Przedmioty 5 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , nst. I-go stopnia
Przedmioty 5 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, nst. I-go stopnia
Przedmioty 5 sem. - zarządzanie-zrównoważone zarządzanie organizacją, nst. I-go stopnia
Przedmioty sem. 5 - zarządzanie-zarz. przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, nst. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem i symulacjami.

- Metody analizy danych czasowych - wykresy, indeksy dynamiki.

- Prognozowanie na podstawie modeli tendencji rozwojowych. Wykorzystanie opcji dopasowania do wykresów liniowych i rozrzutu w programie STATISTICA.

- Modele regresji liniowej w prognozowaniu. Diagnostyka modelu regresji, prognoza punktowa i przedziałowa.

- Modele wyrównywania wykładniczego.

- Analiza sezonowości zjawisk czasowych.

- Wybrane modele nieliniowe w prognozowaniu. Regresja logistyczna.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hydzik P., Sobolewski M. - Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych - Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Dittmann P. - Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Woltres Kluwer Polska, Kraków. - 2009

Aczel D.A. - Statystyka w zarządzaniu - PWN, Warszawa. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hydzik P., Sobolewski M. - Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych - Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętność prezentacji i analizy zmienności zjawisk społeczno-gospodarczych w czasie, za pomocą wybranych metod opisu tabelarycznego i graficznego. Umie wyznaczać indeksy dynamiki różnego rodzaju.laboratorium, wykładreferat pisemny, egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Prognozowanie na podstawie liniowych i nieliniowych modeli tendencji rozwojowych.laboratorium, wykładreferat pisemny, egzamin cz. pisemna
Adaptacyjne metody prognozowania szeregów czasowych. Modele wyrównywania wykładniczego.laboratorium, wykładreferat pisemny, egzamin cz. pisemna
Analiza sezonowości zjawisk czasowych. Multiplikatywne i addytywne wskaźniki sezonowości.laboratorium, wykładreferat pisemny, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność prezentacji i analizy zmienności zjawisk społeczno-gospodarczych w czasie, za pomocą wybranych metod opisu tabelarycznego i graficznego. Umie wyznaczać indeksy dynamiki różnego rodzaju.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zastosować metody analizy danych czasowych i sporządzić prognozę dla wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego. Potrafi przedstawić wyniki w formie raportu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dobrać odpowiedni model prognostyczny do określonego typu danych społeczno-gospodarczych. Potrafi krytycznie zinterpretować wyniki i przedstawić wnioski w formie raportu.
Prognozowanie na podstawie liniowych i nieliniowych modeli tendencji rozwojowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Adaptacyjne metody prognozowania szeregów czasowych. Modele wyrównywania wykładniczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Analiza sezonowości zjawisk czasowych. Multiplikatywne i addytywne wskaźniki sezonowości.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski, Roman Szostek
Prowadzący grup: Marek Sobolewski, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik, Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Marek Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Marek Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Paweł Hydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hydzik
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Marek Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)