Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola i audyt wewnętrzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>KiAW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola i audyt wewnętrzny
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 2 sem - zarządzanie - zarządzanie firmą, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wiedza z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego oraz umiejętność realizacji zadania audytowego

Treści kształcenia

- Pojęcie i istota audytu

- Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i zasady etyki zawodowej

- Organizacja zespołu audytu wewnętrznego

- Dowody audytowe i dokumenty robocze audytu

- Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem

- Metody i testy w audycie wewnętrznym

- Podstawowe rodzaje audytów

- Planowanie audytu wewnętrznego i realizacja zadania audytowego

- Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

- Pojęcie i istota kontroli wewnętrznej

- Organizacja kontroli wewnętrznej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Czerwiński K. - Audyt wewnętrzny - Info Audit, Warszawa. - 2005

Moeller R. - Nowoczesny audyt wewnętrzny - Wolters Kluwer, Warszawa. - 2011

Winiarska K. - Audyt wewnętrzny 2008 - Difin, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Czerwiński K. - Audyt wewnętrzny - Info Audit, Warszawa. - 2005

Winiarska K. - Audyt wewnętrzny 2008 - Wolters Kluwer, Warszawa. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Kuc B.R. - Kontrola i audyt w sektorze publicznym - PTM, Warszawa . - 2007

Literatura uzupełniająca

Saunders E.J. - Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach - Educator, Częstochowa. - 2003

Winiarska K. - Audyt finansowy - PWE, Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna pojęcie i istotę audytu wewnętrznegowykład/wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
Potrafi stosować metody analizy ryzykaćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna standardy audytu wenętrznego oraz dowody audytowe i ma potrzebę uzupełniania wiedzywykład/, wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
Jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadania audytowegoćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna pojęcie i istotę audytu wewnętrznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna pojęcie i istotę kontroli wewnętrznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady etyki zawodowej
Potrafi stosować metody analizy ryzykanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna problemy zarządzania ryzykiemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować poszczególne metody analizy ryzyka
Zna standardy audytu wenętrznego oraz dowody audytowe i ma potrzebę uzupełniania wiedzyCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadania audytowegoCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Jadwiga Nycz-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Jadwiga Nycz-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nycz-Wróbel
Prowadzący grup: Jadwiga Nycz-Wróbel, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nycz-Wróbel
Prowadzący grup: Jadwiga Nycz-Wróbel, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)