Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>Log
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 2 sem - zarządzanie - zarządzanie firmą, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę dotyczącą głównych celów logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Technik zarządzania zapasami, sposobów integracji łańcucha dostaw oraz wyboru dostawców.

Treści kształcenia

- Logistyka informacje wstępne.

- Znaczenie logistyki zaopatrzenia, produkcj i dystrybucji w systemie logistycznym organizacji.

- Zarządzanie zapasami i podsumowanie.

- Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw - informacje wstępne.

- Opracowanie strategii logistycznej dla wybranej organizacji.

- Zaliczenie i podsumowanie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Coyle J., Bardi E., Langley J. - Zarządzanie logistyczne - PWE. - 2010

Piotr Blaik - Logistyka - PWE. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stanisław Krawczyk - Logistyka. Teoria i praktyka. - Difin. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Stanisław Krawczyk - Logistyka. Teoria i praktyka. - Difin. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe podsystemy logistyczne.wykład / wykład informacyjnytest pisemny
Potrafi opracować strategię logistyczną dla wybranej organizacji.ćwiczenia problemowe / projekt zespołowysprawozdanie z projektu
Potrafi podejmować decyzje dotyczące realizacji strategii logistycznej.ćwiczenia problemowe / projekt zespołowy prezentacja projektu
Zna znaczenie łańcuchów dostaw w logistyce.wykład / wykład informacyjnytest pisemny
Ma świadomość zmienności i rozwoju wymagań rynkowych oraz ciągłego doskonalenia procesów logistycznych.wykład / wykład problemowy, dyskusja dydaktycznatest pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe podsystemy logistyczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również swobodnie porusza się w omawianym aspekcie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szerszą wiedzę nabytą podczas samodzielnego studiowania literatury.
Potrafi opracować strategię logistyczną dla wybranej organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również na bazie analizy potrafi trafnie zdiagnozować źródło sytuacji problemowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować przemyślane działania naprawcze.
Potrafi podejmować decyzje dotyczące realizacji strategii logistycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scalić omawiane strategie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opracować strategie uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania organizacji.
Zna znaczenie łańcuchów dostaw w logistyce.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również swobodnie porusza się w omawianym aspekcie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szerszą wiedzę nabytą podczas samodzielnego studiowania literatury.
Ma świadomość zmienności i rozwoju wymagań rynkowych oraz ciągłego doskonalenia procesów logistycznych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Magdalena Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)