Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 2 sem - zarządzanie - zarządzanie firmą, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student potrafi zastosować adekwatnych metod i narzędzi badawczych do poszczególnych problemów badawczych, przygotowania narzędzi badawczych, a także umiejętności opracowania i analizy danych empirycznychĆwiczenia problemoweKolokwium
Potrafi wskazać role psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii. Analizuje rolę mediów w procesie opiniotwórczym.Wykład interaktywnyZaliczenie cz. pisemna
Świadomość roli i znaczenia badań naukowychWykład problemowyObserwacja wykonowstwa
Świadomość wykorzystywania nabytej wiedzy metodologicznej do konstrukcji opracowań naukowychWykład multimedialnyZaliczenie ustne
Prognozowanie rozwoju badań społecznychĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa
Planować pracę własną oraz organizować pracę zespołu badawczego zgodnie z przyjętą metodologiąĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student potrafi zastosować adekwatnych metod i narzędzi badawczych do poszczególnych problemów badawczych, przygotowania narzędzi badawczych, a także umiejętności opracowania i analizy danych empirycznych
Potrafi wskazać role psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii. Analizuje rolę mediów w procesie opiniotwórczym.
Świadomość roli i znaczenia badań naukowych
Świadomość wykorzystywania nabytej wiedzy metodologicznej do konstrukcji opracowań naukowych
Prognozowanie rozwoju badań społecznych
Planować pracę własną oraz organizować pracę zespołu badawczego zgodnie z przyjętą metodologią

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Polakiewicz
Prowadzący grup: Artur Polakiewicz, Jan Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Polakiewicz
Prowadzący grup: Artur Polakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)