Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały eksploatacyjne KM/P-ZI>ME
Reguły punktacji przedmiotu

KM-ZI - Mechanika i budowa maszyn, nst. I-go stopnia (inż.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
KM-ZI
Mechanika i budowa maszyn, nst. I-go stopnia (inż.)
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
4
(2021/22-L - ...)
3
(2020/21-L - 2021/22-Z)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)