Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej ZZ0-DL>OWI
Reguły punktacji przedmiotu

ZZ-DL - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZZ-DL
zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
1
(2009/10-L - 2015/16-Z)
3
(2016/17-L - 2023/24-Z)
1
(2023/24-L - ...)
3
(2015/16-L - 2015/16-L)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)