Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 17:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

Stypendium rektora dla studentów - semestr letni 2022/2023

Poniżej zamieszczone są wstępne listy rankingowe, zawierające liczbę przyznanych punktów kwalifikacyjnych, we wniosku o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

Studenci, którzy składali wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2022/2023, proszeni są o zapoznanie się z wywieszoną listą, zawierającą liczbę przyznanych punktów kwalifikacyjnych w celu zweryfikowania liczby przyznanych punktów.

W przypadku wątpliwości dotyczącej ilości naliczonych punktów, można zgłaszać uwagi do Biura Pomocy Materialnej dla studentów osobiście, telefonicznie 17 7432389 lub przez e-mail (renatat@prz.edu.pl) w terminie:

 • czwartek 23.03.2023 r. w godzinach 800 - 1300
 • piątek 24.03.2023 r. w godzinach 800 - 1300

Wstępna lista rankingowa jest podstawą do zgłoszenia wyłącznie rozbieżności co do liczby przyznanych przez rektora (KS) punktów kwalifikacyjnych, bez możliwości uzupełnienia wniosku o dodatkowe osiągnięcia, nie wykazane we wcześniej złożonym wniosku.

W związku z tym, iż są to wstępne listy rankingowe, zawierające liczbę uzyskanych punktów, miejsce na liście nie jest ostateczne i może ulec zmianie.

Po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane uwagi dotyczące ilości naliczonych punktów.

Listy rankingowe kwalifikujące do otrzymania stypendium rektora będą zamieszczone w późniejszym terminie (w systemie USOSweb).

Wstępne listy rankingowe, zawierające liczbę przyznanych punktów kwalifikacyjnych:

Szkolenie BHP dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze letnim 2022/2023

Informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 obowiązkowe szkolenie BHP będzie się odbywało wyłącznie zdalnie.

Podstawowe informacje:

 1. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 27 lutego 2023 r., a kończy w dniu 13 marca 2023 r.
 2. W celu odbycia i zaliczenia szkolenia student zobowiązany jest:
  • zapoznać się z materiałami szkoleniowymi;
  • zaliczyć test.
 3. Materiały szkoleniowe będą dostępne w sposób ciągły na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3539 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii).

  Po zalogowaniu z konta studenckiego należy zapisać się do kursu.

  Kody dostępu dla poszczególnych wydziałów
  Wydział Kod dostępu
  Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architekturybhp_wbisia
  Wydział Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwabhp_wbmil
  Wydział Chemicznybhp_wch
  Wydział Elektrotechniki i Informatykibhp_weii
  Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanejbhp_wmifs
  Wydział Mechaniczno- Technologicznybhp_wmt
  Wydział Zarządzaniabhp_wz
 4. Testy końcowe zostaną udostępnione w dniach od 7 do 10 marca 2023 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dostępnym na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3539 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii).

Konto w Microsoft Teams - problem z logowaniem

Na stronie HelpDesk (FAQ \ Studenci \ E-learnig i kształcenie zdalne): https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/studenci/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne
dostępne są wskazówki dotyczące aplikacji MS Teams, w tym m.in. zakładania konta, resetowania hasła itp.

Wszystkie czynności są zautomatyzowane, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia całodobowo. Warunkiem powodzenia jest postępowanie wg. instrukcji, gdyż procesy te są wieloetapowe.

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)