Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 17:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

Świadczenia dla studentów - semestr zimowy 2024/2025

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025

Zmiana kryterium dochodowego - stypendium socjalne na semestr zimowy 2024/2025

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego

Informujemy, że od 1 października 2024 r. zmianie ulega kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) z kwoty 1294,4 zł na kwotę 1570,5 zł.

W związku z powyższym, prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025 posiada student, którego miesięczny dochód za 2023 r. na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1570,5 zł netto.

Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PRz - rok akademicki 2024/2025

Komunikaty dla osób ubiegających się o przyznanie miejsca w DS oraz harmonogram przyznawania miejsc i zakwaterowania w DS na rok akademicki 2024/2025 dostępne są na stronach:

Godziny rektorskie w dniu 4 czerwca 2024 r. dla studentów Wydziału Chemicznego

Komunikat Nr 11/2024
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 4 czerwca 2024 r. dla studentów Wydziału Chemicznego.

W związku z organizacją Dnia Chemika działając na podstawie § 16 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej

  1. ustalam w dniu 4 czerwca 2024 r. od 1000 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania dla studentów Wydziału Chemicznego;
  2. pracownicy Wydziału Chemicznego, którzy mają w tym czasie zajęcia na pozostałych wydziałach realizują te zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć.

Z upoważnienia Rektora PRz: Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Ankietyzacja na Politechnice Rzeszowskiej - semestr letni 2023/24

W dniach od 22 maja do 12 lipca 2024 r. na Politechnice Rzeszowskiej prowadzona jest ankietyzacja. Zachęcamy do wypełniania badań ankietowych. Lista dostępnych ankiet znajduje się na stronie DLA STUDENTÓW -> Ankiety lub w aplikacji Mobilny USOS PRz.

Ankiety są w pełni anonimowe!

Konto w Microsoft Teams - problem z logowaniem

Na stronie HelpDesk (FAQ \ Studenci \ E-learnig i kształcenie zdalne): https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/studenci/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne
dostępne są wskazówki dotyczące aplikacji MS Teams, w tym m.in. zakładania konta, resetowania hasła itp.

Wszystkie czynności są zautomatyzowane, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia całodobowo. Warunkiem powodzenia jest postępowanie wg. instrukcji, gdyż procesy te są wieloetapowe.

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)